Lees hier het hele voorstel!

De woning- en bouwmarkt in de stad is complex en de gemeente bouwt niet zelf. Raadsleden Nienke en Bastiaan zijn daarom de afgelopen maanden met veel partijen in gesprek gegaan. Bouwers, ontwikkelaars, corporaties en beleggers. Want om te komen tot een integrale oplossing, moet vooral worden samengewerkt.

Het uitgangspunt bij ons voorstel is dan ook: de betaalbare woningbouw moet door kunnen gaan in Amsterdam. Niet in de minste plaats omdat de wooncrisis ook moet worden opgelost in onze hoofdstad. Amsterdam heeft een tekort van 175.000 woningen. Bovendien is de woningbouwproductie in de hoofdstad belangrijk voor Nederland: van de nieuw gebouwde woningen in 2022 staat 10% in Amsterdam.

De Amsterdamse bouwtafel een open boek

In ons initiatiefvoorstel pleiten we voor een andere manier van samenwerken. We pleiten voor het oprichten van een Amsterdamse Bouwtafel. Door openlijk en gezamenlijk overleg kan worden besproken welke projecten op welke manier kunnen worden voortgezet. De gemeenten Den Haag en Rotterdam hebben ook zo’n bouwtafel. Ook moeten we daarbij een woningbouwregisseur aannemen die de projecten overziet. De regisseur houdt ontwikkelingen in en buiten de stad in de gaten, hakt knopen door die overkoepelend spelen en kijkt over de belangen van de verschillende directies heen.

Ook moeten we werken met de ‘open boek methode’. We moeten op een open manier informatie geven over wat de grondprijzen zijn en beleggers of projectontwikkelaars moeten open zijn over hun winst. Op die manier kunnen we, als partijen er niet uitkomen op basis van deze cijfers, samen nadenken over hoe we het probleem kunnen oplossen - maar vanuit een plek van wederzijds vertrouwen. 

Minderhoud: “We begrijpen van partijen die we spraken dat ze soms lang moeten wachten op een akkoord vanuit de gemeente. Dat moet anders kunnen.” Daarom stellen we voor om met integrale teams binnen de gemeente te werken. Door vanuit alle verschillende rollen van de gemeente (kaderstellend, planvormend, vergunningverlening, subsidieverstrekker, samenwerkingspartner) alvast van tevoren goed na te denken over wat de mogelijkheden per project of gebied zijn, kunnen we het bouwproces versnellen.

Onderzoek naar grondprijzen

De PvdA en GroenLinks willen daarnaast de bepaling van de grondprijzen onder de loep nemen. Het prijspeil dat we gebruiken voor het berekenen van de waarde van de grond bijvoorbeeld, moet anders. Het moet marktontwikkelingen reflecteren. Er kan namelijk best wat tijd zitten tussen het aanvragen van erfpacht op grond en het daadwerkelijke bouwen.

Een belangrijk punt in ons voorstel is vooral het mogelijk maken van betaalbare woningen, sociale woningbouw en eeuwigdurende middenhuur. Daarvoor moeten meer maatregelen worden bedacht. “Want uiteindelijk is elke woning, elke woonplek, een oplossing voor iemand die nu geen huis heeft”, aldus Van Renssen.

Met dit voorstel willen we proberen de handen ineen te slaan en een échte oplossing bieden voor de wooncrisis. GroenLinks en de PvdA zien dat er veel goed gaat maar zien ook dat dingen echt anders moeten. We pleiten daarom voor een nauwe samenwerking tussen bouwers, ontwikkelaars, woningzoekenden, beleggers en de gemeente Amsterdam. Want alleen op die manier bieden wij de aanstaande bouwcrisis het hoofd!

 

Lees hier het hele voorstel!