GroenLinks is tevreden over de gemaakte keuzes. In de afgelopen voorjaarsnota zijn al belangrijke keuzes gemaakt en we zien nu duidelijk dat het geld daarvoor in deze begroting is gereserveerd. Dat gaat om belangrijke investeringen, zoals de brug over het IJ die Noord beter met de rest van de stad zal verbinden, maatschappelijke voorzieningen, en sport en cultuur. Onbevreesd in onzekere tijden, zei ik bij de presentatie van de voorjaarsnota. Ik zie dat het college daar nu ook op doorpakt en dat is veelbelovend voor de toekomst van Amsterdam.

Met betrekking tot de financiën en het huishoudboekje van de gemeente stemt het beeld zelfs iets positiever dan een half jaar geleden. De tekorten die zijn ontstaan in de tijd van corona en lockdowns, worden op de algemene reserve versneld aangevuld. De schuld blijft ruim onder de bandbreedte van de financiële regels, en het ‘financiële ravijn’ door de onduidelijkheid rondom het gemeentefonds van de landelijke overheid lijkt iets minder diep te worden dan eerder gedacht. Zowel structureel als incidenteel zijn er meevallers, waardoor bijvoorbeeld de eerder voorgestelde bezuinigingen op subsidies en de groen- en sportnorm niet meer nodig zijn.

Daarnaast doet het college het voorstel om bezoekers meer mee te laten betalen aan de opgaven van onze stad, door de toeristenbelasting fors te verhogen. Zoals in een door de gemeenteraad aangenomen motie van GroenLinks, D66 en PvdA van voor het zomerreces. Dat is een goede zaak, want dit geld kunnen we investeren in de toekomst van de stad. 

Dankzij al deze maatregelen en doordat de financiën zo goed mogelijk op orde zijn, ondanks deze onzekere tijden, kunnen we extra investeren in onze stad. In duurzaamheid, veiligheid, zorg en jeugdzorg, bestaanszekerheid, het opvangen van mensen in nood en daklozen en in afvalbestrijding. Allemaal belangrijke en urgente kwesties, waar de Amsterdam zijn rol pakt, waar het moet, maar ook daar waar de regering in Den Haag het laat liggen. Want het blijft enorm belangrijk dat ook de landelijke overheid  weer investeert in veiligheid, zorg en welzijn en in bestaanszekerheid. De gaten die nu gemaakt zijn, kan de gemeente niet volledig dichten en daar blijf ik mij zeer grote zorgen over maken. De GroenLinks fractie zal zich dan ook stevig inzetten in de gemeenteraad om de problemen die hierdoor ontstaan voor Amsterdammers zoveel mogelijk te verzachten en beperken.”

Zeeger Ernsting, fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam