Gedurende al die jaren werkte zij ook als universitair docent op de universiteit van Tilburg en werd zij assistant professor. De meeste mensen zullen Femke herkennen van het voorstel over Community Wealth Building, haar jarenlange inzet voor dak- en thuisloze mensen (met en zonder papieren) in onze stad en het NPO radio interview over het weghalen van de I Amsterdam Letters.

Wat is je mooiste herinnering aan je raadswerk?

Met gelijkgestemden samen strijden voor dezelfde idealen. Dat je met elkaar de stad een beetje de goede richting op kan duwen en trekken. Specifiek, de presentatie van ons coalitieakkoord ‘een nieuwe lente en een nieuw geluid’ in 2018. Daar hebben we de bakens mee verzet.

 

“ Femke heeft de afgelopen 10 jaar een onmiskenbare stempel op de Amsterdamse politiek gedrukt. Door haar scherpe bijdrages, grote vernieuwende intellectuele kracht en innemende persoonlijkheid heeft ze een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan GroenLinkse politiek. Los van deze verworvenheden is ze mijn politieke zielsverwant en muze en mis ik haar nu al meer dan woorden kunnen zeggen. ”

Rutger Groot Wassink Wethouder en lijsttrekker GroenLinks

Welke mensen/organisaties zullen je altijd bij blijven?

De mensen rondom de maatschappelijke opvang; mensen die dak- of thuisloos waren of zijn, hun cliëntondersteuners en begeleiders. Het is een groep waar in de politiek helaas te weinig aandacht voor is.

Dakloosheid is het gevolg van extreme sociale uitsluiting. Veel mensen kunnen niet begrijpen wat dat betekent, wat dat met mensen doet; dat is zo heftig. Desondanks ontmoette ik daar de meest krachtige en creatieve mensen. Mensen die niet in de hokjes van onze over-geordende kapitalistische samenleving passen. Voor wie er nooit de juiste hulp of ondersteuning komt omdat de systemen niet voor hen werken. Ik heb daar veel van geleerd. De Daklozendag in de tuin van de protestantse diaconie; een feestelijke dag voor dak- en thuislozen, was altijd een hoogtepunt.

“ Door Femke Roosma ga je de politiek in. Elke outsider die de politiek in wil, wens ik een Femke als collega. Ze is een strijder, een lieve  vriendin, een geweldig raadslid die strijd tegen onrecht en altijd voor de aller kwetsbaarste in de samenleving opkomt. Oh hemel wat een gemis! ”

Touria Meliani Wethouder Amsterdam

Wat ga je het meest missen?

Mijn vrienden in de politiek. Met wie ik niet meer dezelfde intense politieke ervaringen zal delen en daarna kan drinken op een goede of slechte afloop van een debat, onderhandeling of politieke gebeurtenis.

“ Ik ben in mijn professionele leven zelden iemand tegengekomen met wie ik zo fijn heb samengewerkt. We hebben altijd oog gehad voor elkaars belangen en laten zien dat de essentie van politiek samenwerken is ook als je beide een hele andere ideologische basis hebt. Femke haar vertrek uit de raad is een gemis voor de stad, maar ik heb er een vriendin voor het leven bijgekregen. ”

Reinier van Dantzig Lijsttrekker D66

Is er een debat dat je nooit meer zal vergeten?

Het zogenaamde Dam-debat; in corona-opstelling, live uitgezonden op nationale televisie en de ongelooflijk lange aanloop ernaartoe. Er kwamen zoveel dingen samen; racisme en discriminatie, de ervaringen met de vreselijke gevolgen van de corona crisis, seksisme, politiek opportunisme in zijn lelijkste vorm, politieke verhoudingen. Daar moest ik een antwoord op hebben en doorheen manoeuvreren.

Maar vele debatten en politieke gebeurtenissen zijn in mijn geheugen gegrift. De raadsvergadering over de burgemeestersbenoeming in 2018 was ook een bijzondere gebeurtenis die ik niet snel zal vergeten.

“ Femke Roosma was vanaf de intrede van Amsterdam BIJ1 in de gemeenteraad onze bondgenoot. Voor mij persoonlijk stond ze ook altijd klaar als ik hulp nodig had, dus als je het aan mij vraagt, zijn wij gewoon dikke matties. Het meest trots ben ik op onze motie die Femke indiende tijdens de laatste raad om de ontruiming van Amsterdammers zonder papieren uit de LVV in ieder geval tegen te houden tot de vorming van een nieuw college. ”

Jazie Veldhuyzen Lijsttrekker BIJ1

Wat ga je absoluut niet missen?

De constante druk van het altijd aan moeten staan en alert moeten zijn op onverwachte gebeurtenissen, politieke problemen of onderling gedoe. De zware combinatie van politiek, werk en privé; waarbij je altijd het gevoel hebt dat je overal tekortschiet.

Wat was je lievelingsdossier?

Zorg, maatschappelijke opvang en de opvang van ongedocumenteerden. Een dak boven je hoofd, goede gezondheid, welzijn, zinvolle dagbesteding en perspectief. Dat zijn toch de allerbelangrijkste zaken in het leven. Het geeft de meeste voldoening om je daarvoor in te zetten en daarop zaken te bereiken.

“ Lieve Femke, als ik terugdenk aan onze samenwerking, dan komen er heel veel mooie momenten langs. Ik zal niet vergeten hoe alert je altijd was, met je ogen op de bal, wetende wat je wil. Maar het allermooiste vind ik toch wel dat jij samen met Michiel hebt besloten om de fusie tussen PvdA en GL echt inhoud te geven met een prachtige 👶🏼. We houden contact! 🌹❤️ ”

Sofyan Mbarki Fractievoorzitter PvdA

Voor welk onderwerp kan iedereen je nog bellen ook nadat je uit de raad vertrokken bent?

Iedereen mag me altijd bellen. Ik spit graag nog eens een begroting of voorjaarsnota door op zoek naar geld (wat je dan uiteindelijk toch op een andere manier politiek moet afdwingen).

Wat zou je nog willen zeggen? Wat geef je een nieuwe gemeenteraad mee?

Kies de prioriteiten en de idealen waarvoor je je best wilt doen en focus. Spreek met mensen in de stad; vooral de mensen die anders niet zo snel gehoord worden. Ken je dossiers; kennis is macht. Relativeer, hou je hoofd koel, alle ophef gaat ooit voorbij.

Op welke drie resultaten ben je het meest trots?

  • Het afschaffen van eigen bijdrages voor dagbesteding en ambulante begeleiding (WMO).
  • Het uitbreiden van de opvang voor dak- en thuislozen, met een permanente winteropvang en daarna een permanente opvang.
  • Community Wealth Building: het voorstel voor een nieuwe andere economie in Amsterdam.

Maar eigenlijk vooral op ons coalitieakkoord ‘een nieuwe lente en een nieuw geluid’ en het herstelakkoord Samen sterker door de crisis dat we na corona moesten opstellen en waar we ervoor kozen om te blijven investeren in de stad. Die akkoorden hebben de stad groener en linkser gemaakt. Het was mooi om daaraan te mogen bijdragen.

Van welk typisch raadsjargon durfde je heel lang niet te vragen wat het betekent?

Bij de portefeuille financiën heb ik in het begin heel veel jargon moeten laten verhelderen, zoals “de boeggolf van investeringen”. Ik kende tot zeer recentelijk de betekenis van de afkorting BBV niet en ik ben deze nu ook alweer vergeten.

Bekijk een aantal van Femkes hoogtepunten Afspelen op YouTube