We zullen Femke Roosma, Simion Blom, Tirza de Fockert, Jasper Groen en Lene Grooten enorm missen, maar kijken terug op vele mooie resultaten, debatten en gesprekken met Amsterdammers. Lees hieronder hoe zij (en anderen) terugkijken op hun tijd in de gemeenteraad.

Femke Roosma

Heeft 12 jaar in de gemeenteraad van Amsterdam gezeten, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter. Zij deed onder andere de portefeuilles algemene zaken, financiën, ongedocumenteerden, dakloosheid en werk en inkomen. De meeste mensen zullen Femke kennen van het voorstel over Community Wealth Building, haar jarenlange inzet voor dak- en thuisloze mensen (met en zonder papieren) in onze stad en het NPO radio interview over het weghalen van de I Amsterdam Letters. Lees hier het afscheidsinterview met Femke én wat andere mensen over haar zeggen.

Femke Roosma in de raadzaal

Simion Blom

Heeft acht jaar in de gemeenteraad van Amsterdam gezeten. Hij deed onder andere de portefeuilles diversiteit en antidiscriminatiebeleid, het Masterplan Zuidoost en basisonderwijs, kinderopvang en naschoolse voorzieningen. De meeste mensen zullen Simion ennen van zijn jarenlange strijd voor een Slavernijmuseum, zijn roep om het verkleinen van de kansenkloof in het onderwijs en het Amsterdamse excuses voor het slavernijverleden. Lees hier het afscheidsinterview met Simion én wat andere mensen over hem zeggen.

Simion Blom in de raad

Tirza de Fockert

Heeft vier jaar in de gemeenteraad van Amsterdam gezeten. Zij deed onder andere de portefeuilles voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie, laaggeletterdheid en inburgering, vluchtelingen (statushouders en ongedocumenteerden) en LHBTQI+. De meeste mensen zullen Tirza kennen van haar motie over online shaming, haar initiatiefvoorstel over meertaligheid en  haar tomeloze inzet voor de LHBTIQ+-gemeenschap en vluchtelingen. Lees hier het afscheidsinterview met Tirza én wat andere mensen over haar zeggen.

Foto van Tirza voor een witte achtergrond

Jasper Groen

Heeft acht jaar in de gemeenteraad van Amsterdam gezeten. Hij deed onder andere de portefeuilles duurzaamheid, water en zeehaven. De meeste mensen zullen Jasper kennen van zijn tomeloze inzet voor de energietranisitie, zijn strijd voor een aardgasvrije Amsterdam en als de man die onze stad LED-verlichting, fossielvrije reclame en een klimaatklok bezorgde. Lees hier het afscheidsinterview met Jasper én wat andere mensen over hem zeggen.

Foto van Jasper

Lene Grooten

Heeft acht jaar in de gemeenteraad van Amsterdam gezeten. De eerste vier jaar was Lene duo-raadslid en de afgelopen periode (2018-2022) zat zij als raadslid in de raad. Lene deed onder andere de portefeuilles jeugdzorg, democratisering en zorg en welzijn.  De meeste mensen zullen Lene kennen van haar voorstel over buurtbanen, de reeks voorstellen over zeggenschap in de zorg en het initiëren van het stemrecht voor 16- en 17-jarigen in de stadsdeelcommissies. Lene hield ervan om samen met de mensen om wie het gaat haar voorstellen te schrijven. Lees hier het afscheidsinterview met Lene én wat andere mensen over haar zeggen.

Lene op AT5

We bedanken Simion, Tirza, Jasper, Lene en Femke voor hun enorme inzet voor Amsterdam. We zullen jullie werk voortzetten met de nieuwe fractie!

Verzamelfoto van de nieuwe raadsfractie

Maar we verwelkomen ook een nieuwe fractie

Op donderdag 24 maart worden de nieuwe raadsleden van GroenLinks Amsterdam geïnstalleerd. Kom meer te weten over onze nieuwe raadsleden.