Zoals jullie allemaal weten en ervaren stelt de coronacrisis de hele wereld, en ook Amsterdam, voor grote uitdagingen en hebben de economische gevolgen een enorme impact op de financiële situatie van Amsterdam. 

Om sterker uit de crisis te komen en de transitie te maken naar een diverse, lokale economie die minder kwetsbaar is voor economische schokken, is het van groot belang dat we investeren. Met dit pakket kiezen we voor sociaal en duurzaam herstel. We komen met een groot werkgelegenheidsplan, waarbij we extra en versneld investeren in klimaat, onderhoud, groen en openbare ruimte en zo werkgelegenheid creëren voor de Amsterdammers. We stellen ook verschillende hervormingen voor het sociaal domein en we vragen een grotere bijdragen van bedrijven en private investeerders in een op te richten Amsterdam Fonds. 

Sociaal en duurzaam werkgelegenheidsplan

Werk is hierin de belangrijkste motor. Dit gaat via banenplannen voor een duurzame economie, investeringen in de publieke zaak, doorontwikkelen van de werkbrigade en startersbeurzen voor jongeren. Via een Regeling maatschappelijk initiatief willen we de link tussen formele en informele organisaties versterken, onder andere door via buurtbanen voor mensen die een belangrijke rol spelen in de buurt. 

Een diverse lokale economie

We versterken de lokale economie, met aparte aandacht voor de Binnenstad en Zuidoost. In Zuidoost investeren we in het Masterplan Zuidoost en starten we een programma voor community wealth building om winsten te herinvesteren in de buurt en lokale werkgelegenheid te creëren. En werken we verder aan een uitbreiding van het verbod op vakantieverhuur.

Investeren in sociaal herstel

We investeren verder in een sterke sociale basis door extra te investeren in vroegsignalering van schulden, schuldhulpverlening en armoedemiddelen om de laagste inkomens te ondersteunen. Daarnaast we investeren in veiligheid en handhaving.

Het coalitieakkoord zal de komende jaren als vanzelfsprekend een houvast zijn. We ontkomen er echter niet aan om voor de komende jaren onze prioriteiten bij te stellen en fors te bezuinigen op de eigen organisatie van de gemeente. Ook een beperkte lastenverzwaring voor sommige Amsterdammers is daarbij onafwendbaar om samen sterker uit de crisis te komen. Zo zullen de onroerendezaakbelasting en parkeeropbrengsten worden verhoogd, waarbij bij de laatste de bewoners zo veel mogelijk ontzien worden. 

Ondanks dat Amsterdam economisch hard geraakt is, vertrouwen we erop dat we samen met onze coalitiepartners vandaag een pakket presenteren waarmee we de coronacrisis zo goed mogelijk met elkaar en alle Amsterdammers kunnen doorstaan. Amsterdammers hebben een enorme veerkracht laten zien tijdens de crisis. Wij vertrouwen erop dat we er samen sterker uit komen.