Gedurende al die jaren was hij ook eigenaar en trainer bij TAQT Training en Advies. De meeste mensen zullen Jasper herkennen van de energietranisitie, Zijn strijd voor een aardgasvrije Amsterdam en de debatten over windmolens.

“ Welbespraakt, vet deskundig en altijd bezig om resultaat te boeken voor klimaat of natuur. Terecht wees bij een recent verkiezingsdebat een Parooljournalist erop dat Jasper nota bene vanuit de oppositie erin slaagde innovatieve lage temperatuurwarmtenetten in nieuwbouw af te dwingen en LED-lampen in onze straatverlichting. In zijn coalitiejaren was het al niet anders. Met zijn standvastige strijd voor windmolens bijvoorbeeld of tegen biomassaflippica. Wars van ijdelheid of niet ter zake doend politiek gedoe bovendien en ook nog met een voorliefde voor Ozzy Osbourne. Een raadslid naar mijn hart. ”

Joris Wijnhoven Politiek assistent wethouder Van Doorninck

Wat is je mooiste herinnering aan je raadswerk?

Toen Jozias van Aartsen met bekakte stem de titel van mijn initiatiefvoorstel voorlas: Waterlandse Buffelmozzarella en andere streekproducten uit het veen.

Welke mensen/organisaties zullen je altijd bij blijven?

Vooral mijn eigen fractie en raadsleden. Maar ook de boeren in Colombia die ik bezocht in een missie als observator bij een onderzoek naar mensenrechtenschendingen in het mijnbouwgebied daar. Tot slot de mensen van het Energieontbijt, die zo onvermoeibaar blijven trekken aan de energietransitie.

Wat ga je het meest missen?

Het gevoel dat ik het bestuur van de stad ben.

Is er een debat dat je nooit meer zal vergeten?

Mijn eerste grote debat, waar we een moeizaam politiek spel moesten spelen om vervolgens een motie aan te nemen die opriep om alle steenkolen uiterlijk 2040 en het liefst sneller de Haven van Amsterdam uit te gooien.

Wat ga je absoluut niet missen?

Windalarm. Eindeloze orde debatten en Oeverloze ideologische interpellaties waar de stad geen klap beter van wordt.

Wat was je lievelingsdossier?

Duurzaamheid. Daarbinnen denk ik de transitie aardgasvrij.

Voor welk onderwerp kan iedereen je ook nog bellen nadat je uit de raad vertrokken bent?

Alles rond duurzaamheid.

“ Jasper is altijd de absolute expert op duurzaamheid in de raad geweest. In de oppositie (2014-2018) ijzersterk en scherp om bloot te leggen dat wat Amsterdam deed aan duurzaamheid bij lange na niet genoeg was om de dreigende klimaatcrisis weerstand te bieden. In de coalitie (2018-2022) architect van de duurzaamheidsambities in het coalitieakkoord en als een bok op de haverkist om deze (succesvol) door de periode heen te loodsen. Hij is niet ijdel of eerzuchtig, maar voerde het debat eloquent, met verve en humor. Soms wat onderuitgezakt in de bankjes beschouwde hij de wonderlijke wereld der politiek; grinnikend of hoofdschuddend als anderen kostbare tijd verbruikten om zichzelf te horen praten of feliciteren en stompzinnige ruzietjes uit te vechten, in plaats van daadwerkelijke politieke resultaten te behalen. Gouden raadslid. ”

Femke Roosma Fractievoorzitter GroenLinks

Wat zou je nog willen zeggen? Wat geef je een nieuwe gemeenteraad mee?

Wees minder met jezelf, je vermeende ‘zichtbaarheid’ en ideologisch vlagvertoon bezig, en meer met besluiten in het belang van de stad en je controlerende taak.

Op welke drie resultaten ben je het meest trots? 

Dat we in 5 jaar 80% van alle straatverlichting door LED vervangen hebben, dat er een Routekaart Klimaatneutraal gekomen is en tot slot dat nieuwbouw in Amsterdam aan duurzame lokale warmtebronnen moet worden aangesloten.

“ Het onderwerp duurzaamheid en klimaat werd steeds weer aangesneden door één raadslid genaamd Jasper Groen van GroenLinks, een oppositiepartij in het vorige college. Jasper liet zien dat de oppositie ook veel kan betekenen voor deze stad en voor het klimaat. ”

Bart van Zoelen Journalist Duurzaamheid bij Het Parool

Van welk typisch raadsjargon durfde je heel lang niet te vragen wat het betekent? 

Dat iets ‘politiek’ is. Ik weet nog steeds niet wat dat betekent

Bekijk hier een aantal hoogtepunten van Jasper Afspelen op YouTube