Het college investeert de komende vier jaar 1,6 miljard in de stad. Er worden tienduizenden woningen bijgebouwd. Het stadsbestuur investeert in een klimaatneutrale stad, de afvalverwerking wordt duurzamer en er komt geld voor achterstallig onderhoud van de openbare ruimte en groen. Er komt een Klimaatfonds van 150 miljoen euro waarmee duurzame initiatieven van bewoners, bedrijven en organisaties kunnen worden gestart en ondersteund.

Al die investeringen leveren enorm veel werk op. Met een investering van 20 miljoen euro gaat GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink Amsterdammers naar de banen begeleiden die in het verschiet liggen.

Green New Deal

“Nooit eerder deden we zoveel duurzame investeringen in de stad. Nu moeten we afspraken maken over hoe en waar onze publieke, groene investeringen terecht komen,” zei Femke Roosma vandaag tijdens de Algemene Beschouwingen. Nu is het tijd om de volgende stap te zetten en de investeringen zo te doen dat het niet alleen bijdraagt aan een duurzame stad, maar ook aan een sociale en rechtvaardige economie.

GroenLinks vraagt nadrukkelijk om de verduurzamingsplannen aan te grijpen voor werkgelegenheidsprojecten in de stad, en dan vooral in buurten waar de behoefte het grootst is. In een motie van Roosma en woordvoerder Werk & Inkomen Deniz Karaman spreekt de partij van een ‘Green New Deal’.

“ “Laten we investeren in buurteconomieën en voorkomen dat alleen het grote geld er met de buit vandoor gaat,” zegt Roosma. ”

Femke Roosma Fractievoorzitter

Onderwijs

Ook het onderwijs moet een belangrijk onderdeel zijn van de Green New Deal. In Zuidoost is de eerste stap gezet. Daar is het stadsdeel samen met het ROC begonnen met een MBO opleiding tot duurzaamheidstechnicus.

Roosma: “De volgende stap is een gegarandeerde baan na afstuderen, en werk in een coöperatie zodat mensen profiteren van de winsten van hun eigen arbeid. Een lokale groene economie met goed werk.”