Tirza combineerde haar raadswerk met haar baan bij de Koninklijke Nederlandse Bibliotheek. De meeste mensen zullen Tirza herkennen van haar motie over online shaming, het opiniestuk over meertaligheid en  haar tomeloze inzet voor de LHBTIQ+-gemeenschap en vluchtelingen.

“ Lieve Tirza, jouw stem echoot de stilte van anderen❤️  Zij het in de raad of daarbuiten❤️  Amsterdam en ik zullen je missen. ”

Najou Sabbar

Wat is je mooiste herinnering aan je raadswerk?

Poeh, dat is een moeilijke vraag. Ik heb zoveel mooie, speciale ontmoetingen met Amsterdammers gehad. Als ik één ding geleerd heb in de afgelopen vier jaar, is het dat deze stad gedragen wordt door talloze mensen en initiatieven die voor elkaar zorgen wanneer de nood hoog is. Dat heeft me echt geraakt. Maar als ik toch een moment moet kiezen, dan is het misschien wel de inspraak van Sofia en Najoua Sabbar bij de commissie Algemene Zaken. Deze twee jonge vrouwen woonden al vrijwel hun hele leven in Amsterdam, zonder verblijfsstatus. Hun moeder was toen de vrouwen klein waren vanuit Marokko naar Nederland gekomen om haar gewelddadige partner te ontvluchten, maar had nooit een verblijfsvergunning aangevraagd. Hierdoor waren Sofia en Najoua ook hun hele leven ongedocumenteerd.

Toen ze zelf volwassen werden en zelfstandig een verblijfsvergunning aanvroegen, werd dat door de IND afgewezen, maar de rechter stelde de zusjes in het gelijk. Toch wilde de IND ze uitzetten naar een land dat ze niet kenden. Tijdens de commissie Algemene Zaken van 8 april vroegen ze de gemeenteraad en de burgemeester om hulp. Dat deden ze op een manier die me, wanneer ik het terugkijk, nog steeds kippenvel bezorgt. In een paar minuten wisten ze de schrijnende maar ook absurde effecten van ons migratiebeleid veel invoelbaarder te maken dan ik als raadslid ooit zou kunnen. Kort daarna kregen ze hun verblijfsvergunning.

“ Tirza is een unieke linkse meid. Zo eentje die en super inhoudelijk is en emotie brengt. Ze heeft een instrumentele rol gespeeld bij het voorkomen van de uitzetting van onze Sofia en Najaou en politieke actie tegen online shaming en exposing van vrouwen en queer en trans mensen. Ik kijk erg uit naar wat ze allemaal nog gaat doen. ”

Tofik Dibi

Wat ga je het meest missen?

Het is een groot voorrecht en een grote eer om volksvertegenwoordiger te zijn van al deze verschillende mensen. Dat ga ik wel missen. Het contact met al deze Amsterdammers, maar ook dat je de mogelijkheid hebt om soms echt iets voor ze te veranderen. Al is het maar door zoiets simpels als hun verhalen te delen en hun stemmen te laten weerklinken in de Raadszaal. Wat natuurlijk niet betekent dat ik dat straks niet meer kan doen, maar daar ga ik nu andere manieren voor verzinnen. Het voorzitten van de raadscommissie KDD, dat vond ik ook echt fantastisch.

Is er een debat dat je nooit meer zal vergeten?

Een echt debat is het eigenlijk niet eens te noemen, maar een van de bijdragen die het meest uit mijn tenen kwam en die ik daardoor ook niet snel zal vergeten was tijdens het debatje over de vermeende homogenezing in de Hillsong kerk. Deze kwestie had alles in zich wat ik niet goed vind aan de politiek. Het Parool had een artikel geschreven over anti-homo tendensen binnen de Hillsong kerk. Er werd onder andere gesuggereerd dat ze aan homogenezing zouden doen. Tijdens een actualiteit over anti-homo geweld stelde de SP hier vragen over, waarna de burgemeester uit de losse pols zei dat ze een gesprek met de verhuurder van het pand zou voeren. Na verder onderzoek bleken de uitspraken helemaal niet verifieerbaar en prompt eiste de ChristenUnie op hoge poten excuses van de burgemeester. Ik geloof niet dat er in die hele episode ook maar met één LHBTI+’er uit de kerk is gesproken. En dat zie ik vaker, als het gaat om anti-LHBTI+’sentimenten. Dat niet-religieuzen vanaf de zijlijn ‘schande’ roepen, zonder dat ze aan religieuze LHBTI+’ers vragen: wat heb je van ons nodig? Hoe kunnen we jou het beste ondersteunen in jouw zoektocht naar gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid in eigen kring? Op het moment dat je van buitenaf roept wat er allemaal fout is, maak je het juist voor die mensen om wie het gaat extra moeilijk. De ChristenUnie had natuurlijk ook kilo’s boter op hun hoofd, want echt LHBTI+-vriendelijk is de Hillsongkerk nu ook weer niet.

“ Toen ik dreigde mijn stad uitgezet te worden, kreeg ik honderden berichten van vrienden, medeburgers en gemeenteraadsleden. Tirza stapte op de fiets en zat de hele ochtend met mij aan tafel. Ze luisterde, troostte en beloofde te vechten voor mijn rechten. Ik weet nog steeds niet of dit een taak is van een gemeenteraadslid, maar Tirza heeft de lat hoog gelegd. ”

Sofia Sabbar

Wat ga je absoluut niet missen?

De krantenkoppenpolitiek. Het Hillsong-debacle is daar een goed voorbeeld van en sowieso zie je als het gaat om anti-LHBTI+-geweld een zeker opportunisme. Begrijp me goed: het is heel fijn en belangrijk dat zoveel politieke partijen LHBTI+-discriminatie veroordelen. Maar er zijn partijen die bij elk incident een debat aanvragen, en vervolgens verstek laten gaan wanneer we het over beleid rond LHBTI+-emancipatie hebben. Het sterkste voorbeeld vond ik wel dat iemand een mondelinge vraag ging stellen over de situatie rond Roze in Blauw, want hij had op de website van AT5 gelezen dat het niet goed ging met dit politienetwerk. Dat hele stuk bestond uit de schriftelijke vragen die ik er die dag over had ingediend. Had hij niet gelezen…

Wat was je lievelingsdossier?

Inburgering en laaggeletterdheid liggen mij na aan het  hart, omdat ik me er mijn hele werkzame leven al mee bezig houdt. Het is ook vaak een ondergeschoven kindje in de politiek, merk ik. Ik denk dat dat komt, omdat laagtaalvaardige mensen zelf de politiek minder goed weten te bereiken. Daarom heb ik het altijd extra belangrijk gevonden om juist over deze thema’s goed beleid te maken. Het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag, of het nu gaat om straatintimidatie, online shaming of seksueel geweld, is ook iets waar ik me extra hard voor heb ingespannen. Dit onderwerp is echt zo lang gebagatelliseerd, ik ben blij dat daar nu langzaam een kentering in komt. Maar we hebben nog zoveel werk te doen.

Voor welk onderwerp kan iedereen je nog bellen ook nadat je uit de raad vertrokken bent?

Alle onderwerpen natuurlijk! Al heb ik op het onderwerp Ruimtelijke Ordening nooit echt de expertise bereikt die ik rond volwasseneneducatie heb, haha. Als het gaat om inburgering, vluchtelingen of gendersensitief beleid mag je me altijd bellen, ik kan daar uren over doorpraten. Ook over online shaming of LHBTI+-emancipatie. Ja, voor alles dus wel.

“ Tirza is een absolute verbinder en zij heeft altijd een oog en open hart voor de meest gemarginaliseerde en gediscrimineerde mensen en specifiek LHBTIQ in de stad. Tirza heeft altijd de community bereikt door haar inzet en betrokkenheid. ”

Dinah Bons

Wat zou je nog willen zeggen? Wat geef je een nieuwe gemeenteraad mee?

Pas goed op elkaar. Dat klinkt misschien een beetje hippie (waar trouwens niets mis mee is), en het voelt misschien ook wel tegenstrijdig, je zit tenslotte in de raad met mensen waar je het misschien wel fundamenteel mee oneens bent. Maar hoe gek het ook klinkt, je bent ook collega’s van elkaar. Je werkt ook samen. Je ligt samen onder  een  vergrootglas en je maakt dezelfde dingen mee. Het kan enorm hard en heftig zijn wat je meemaakt;  de intimidaties, de bedreigingen, al die mensen die vanaf Twitter of wat voor social media ook jouw integriteit in twijfel trekken. Om over het seksisme en – voor collega’s van kleur – het racisme nog maar niet te spreken. We maken dat allemaal in meer of mindere mate mee. Maar je hebt ook een voorbeeldfunctie naar de stad. Laat in de raad zien dat je op de bal speelt, niet op de mens. Laat elkaar een beetje heel.

Op welke drie resultaten ben je het meest trots? 

Drie maar? Poeh… haha. Ik ben er trots op dat dankzij mijn motie online shaming & exposing onderdeel is geworden van het beleidsprogramma seksuele intimidatie en seksueel geweld. Online shaming en exposing is wanneer video’s of foto’s tegen de zin van de persoon die er op staat gedeeld worden op social media en geseksualiseerd worden. Dat kunnen seksueel getinte beelden zijn, maar ook onschuldige dansjes op TikTok die als ‘hoerig’ bestempeld worden. Het gaat trouwens niet alleen om jonge vrouwen die geseksualiseerd worden, het kan ook gaan om LHBTI+-ers die tegen hun zin ‘geout’ worden. Door dit op te nemen in ons beleid stellen we als gemeente een norm: dit is onacceptabel, we treden er tegenop. Daarnaast wordt nu ook ingezien dat online shaming & exposing een eerste stap kan zijn naar zwaarder seksueel geweld. De volgende stap is dat we ook echt goed preventief beleid kunnen maken – en, ook niet onbelangrijk, dat we daders kunnen opsporen en straffen.

Ik ben ook erg trots dat we dankzij diverse moties van mij nu binnen Amsterdam steeds meer aan de slag gaan met gendersensitief beleid en gendersensitief begroten. Dat is nogal technisch en niet zo’n sexy onderwerp misschien, maar het is wel een belangrijke stap naar gendergelijkheid. Onderzoek laat namelijk zien dat bij veel beleidsmaatregelen, onbewuste vooroordelen ervoor kunnen zorgen dat het meer ten goede komt aan mannen dan aan vrouwen, non-binaire individuen of trans personen. Door hier als overheid alert op te zijn en beleid aan de voorkant te toetsen, kom je uiteindelijk op een meer gelijkwaardige samenleving.

Tot slot ben ik er trots op dat we mede dankzij mijn initiatieven echt grote stappen hebben gezet in het beleid rond laaggeletterdheid en lage taalvaardigheid. Wanneer je de taal niet goed beheerst, heeft dat enorme impact op hoe goed je mee kunt doen in de samenleving, op je gezondheid, op je sociaal-economische positie. Maar het is te simpel om te denken dat je dat allemaal wel oplost met een taalcursus. Niet iedereen leert gemakkelijk een taal, bovendien moet je een taal onderhouden, en dan helpt het bijvoorbeeld wanneer je taalmaatjes hebt of op andere manieren een netwerk weet op te bouwen. Daar heb ik een aantal voorstellen voor gedaan die allemaal zijn aangenomen en nu maar hopen dat de volgende gemeenteraad hierop voort  zal borduren.

Van welk typisch raadsjargon durfde je heel lang niet te vragen wat het betekent? 

Ik snapte heel lang niet waarom een geheim stuk ‘kabinet’ heet. Eigenlijk nog steeds niet.

Bekijk hier een aantal hoogtepunten van Tirza Afspelen op YouTube