De rol van ervaringsdeskundigen moet verder gaan dan een inspraakmiddag, een congres, of een enkele bijeenkomst alleen. Grooten stelt voor dat ze worden opgeleid om op een structurele manier bij te kunnen dragen aan het zorgbeleid. Als het aan GroenLinks ligt zullen ze dus ook daadwerkelijk in dienst worden genomen.

Patiënten en cliënten in de zorg worden steeds mondiger, ze weten wat ze willen en ze kunnen volgens de Patiëntenfederatie Nederland steeds beter aangeven welke behandelingen er wel en niet goed werken. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Windesheim dat niet alle zorginstellingen evenveel maatwerk leveren. Er wordt onvoldoende naar de suggesties van ervaringsdeskundigen geluisterd. Dat moet veranderen. Daarom zal niet alleen de gemeente ervaringsdeskundigen in dienst moeten nemen, maar zullen de zorginstellingen dat ook zelf moeten gaan doen.

Publieke sector

Het initiatiefvoorstel is het eerste in een reeks van vijf waarmee Grooten de zorg wil democratiseren. In een volgend voorstel zal ze een plan presenteren om ook de medewerkers in de zorg meer inspraak te geven. Ook zal de bureaucratie moeten worden verminderd, zodat kleine onafhankelijke initiatieven voor zorg in de buurt zich meer op hun zorgtaken kunnen richten. Grooten schrijft al deze voorstellen met input van cliënten en ervaringsdeskundigen.

GroenLinks Amsterdam wil met deze voorstellen een bredere discussie starten over democratisering van de publieke sector. Ook bij onderwerpen als werk en inkomen, onderwijs en armoede kun je nadenken over meer zeggenschap en keuzevrijheid. De partij roept andere partijen in de gemeenteraad op om samen aan deze voorstellen te werken.

Lees hieronder het initiatiefvoorstel "Zeggenschap in de zorg" 📖