Zestienjarigen draaien vaak al vol mee in de maatschappij. Ze dragen al grote (werk-) verantwoordelijkheden en zijn belastingplichtig. Bovendien weten zij goed wat er speelt in hun buurt. Tegelijkertijd hebben zij in de politiek vaak nog weinig ingangen. Er worden belangrijke beslissingen genomen waar zij niks over te zeggen hebben, maar waar jongeren wel door geraakt worden. Denk aan wonen, baankansen en onderwijs. Om jongeren meer invloed te geven en te betrekken bij besluiten die ook hun leefwereld raken, wil een meerderheid van de gemeenteraad dat 16- en 17-jarigen vanaf 2022 hun stem kunnen uitbrengen in de stadsdeelverkiezingen. Dat stellen GroenLinks, D66, PvdA, Denk en BIJ1 in een motie.

Vanaf 16 jaar meebeslissen over je buurt

Dit zou mogelijk zijn omdat de stadsdeelverkiezingen lokaal worden georganiseerd en dus niet onder de Kieswet vallen. Ook nieuwe Amsterdammers zouden de mogelijkheid moeten krijgen om te stemmen, volgens de indieners.
Ons raadslid en initiatiefnemer Lene Grooten weet zeker dat het een positief effect zal hebben. "Ik denk echt dat het een grote impact gaat hebben als jongeren mogen meebeslissen. De eerste periode zal het misschien een beetje wennen zijn. Maar het betekent echt wat als jonge mensen zien dat ze met hun stem het verschil kunnen maken, en politiek dus geen eenrichtingsverkeer is."

 

Positieve effecten van stemrecht

De politieke betrokkenheid van jongeren in Nederland ligt relatief laag. Eerdere onderzoeken, bijvoorbeeld in Gent, naar verlagen van stemgerechtigde leeftijd laten positieve cijfers zien. Jongeren informeren zich net zo goed als andere kiezers voordat ze gaan stemmen, en uitbreiding van het kiesrecht kan bijdragen aan grotere betrokkenheid. Ook in Rotterdam is succesvol geëxperimenteerd met stemrecht voor 16- en 17-jarigen van de verkiezingen voor gebiedscommissies. Ook zijn inmiddels in een groot aantal Europese landen positieve ervaringen opgedaan met het openstellen van lokale verkiezingen. In Oostenrijk en Malta mochten 16- en 17- jarigen zelfs meedoen met landelijke verkiezingen.

Lees meer:

Eerder diende Lene Grooten een voorstel in om jongeren actief te betrekken bij de politiek. Wil je meepraten? Stuur een mail naar Lene.