In veel buurten wonen in meer of mindere mate bewoners die in een lastige positie zitten. Ze hebben vaak te maken met armoede, eenzaamheid of laaggeletterdheid. Ze vinden het lastig om naar de juiste instanties te stappen om hun problemen aan te pakken. Tegelijkertijd wonen er in deze buurten vaak sleutelfiguren die hun weg in de buurt wel kennen, maar niet altijd een betaalde baan hebben. Voor beide groepen kan het initiatief van de buurtbaan uitkomst bieden. Het doel van de buurtbaan is namelijk tweeledig: enerzijds willen we actieve bewoners zonder uitzicht op een baan door laten stromen naar regulier betaald werk, anderzijds willen we hun kennis en ervaringen van de buurt gebruiken om de buurt te versterken.

Lene Grooten over het initiatiefvoorstel op AT5 Afspelen op YouTube

In de buurt

In de Jan Maijenbuurt in West is onlangs de derde buurtbaner, Awatif, van start gegaan. Zij werkt 32 uur in de week, waarvan ze 24 uur besteedt aan de versterking van en binding in de buurt. De overige acht uur zijn gereserveerd voor begeleiding in haar persoonlijke ontwikkeling met als uiteindelijk doel doorstroming naar regulier betaald werk.

In de buurt organiseert ze naailessen, computercursussen en inlooplunches waar mensen bijvoorbeeld begeleid worden in het op orde krijgen van hun financiën. “De deelnemers aan deze activiteiten boeken echt vooruitgang, er ontstaan netwerken en daarmee speelt de buurtbaner dus een cruciale rol in de binding en ontwikkeling van de buurt,” aldus GroenLinks-raadslid Lene Grooten.

Deuren geopend

Awatif is erg blij met haar buurtbaan: “Als ik de buurtbaan niet had gehad, had ik waarschijnlijk nu nog in de bijstand gezeten. Het heeft veel voor me betekend en veranderd omdat het deuren heeft geopend die anders gesloten waren gebleven. Ook ben ik blij veel voor andere mensen uit de buurt te kunnen betekenen. Ik ben daarnaast weer gestart met een opleiding en hoop aan het eind van het jaar doorgestroomd te zijn naar regulier betaald werk.”

De beoogde doelgroep voor deze functies zijn Amsterdammers die een belangrijke rol spelen in de buurt, “maar voor wie de stap naar betaald werk op uiteenlopende redenen nog te groot is,” aldus PvdA-raadslid Carolien de Heer. “Het initiatief in de Jan Maijenbuurt heeft bewezen dat de persoonlijke benadering werkt. Zo zijn de twee voorgangers van Awatif al uitgestroomd naar een betaalde baan. De buurtbaan kent daarmee meerdere kanten van succes. Wat ons betreft breiden we dit initiatief snel uit naar andere Amsterdamse buurten,” aldus De Heer. 

Het hele traject vindt plaats in samenwerking met welzijnspartijen Combiwel, Wikistad, bewonersplatform Productiehuis en de lecture Armoede-interventies van de HvA.