Er is meer nodig om genderongelijkheid tegen te gaan

GroenLinks Amsterdam wil dat het college ervoor zorgt dat haar beleid de gelijkheid tussen mannen, vrouwen en non-binaire personen voortaan actief bevordert. Dat is nodig omdat we nu nog vaak zien dat bijvoorbeeld sportbeleid en de inrichting van de openbare ruimte er onbedoeld voor zorgen dat de ongelijkheid juist groter wordt.

Uit onderzoek van Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis blijkt dat genderneutraal beleid in de uitwerking vaak tot ongelijke uitkomsten leidt. Als je genderongelijkheid wilt tegengaan moet je dit actief bevorderen. Als je dat niet doet loop je het risico dat je ongelijkheid juist bevordert.

Zo heeft Amsterdam zeventig vrij toegankelijke toiletgelegenheden voor mannen – de plaskrul. Voor vrouwen zijn er maar drie. De gemeenteraad nam laatst een voorstel aan om dit recht te trekken. Daarmee repareert ze beleid dat weliswaar niet bedoeld was ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te creëren, maar dat in de praktijk wel heeft gedaan.

Een ander voorbeeld. De gemeente probeert met het Jeugdfonds Sport te zorgen dat kinderen in armoede toch kunnen sporten en bewegen. Dit jaar investeert de gemeente daarin 1,6 miljoen euro. In 2018 kwam 38% van de aanvragen van meisjes, tegenover 62% van jongens, terwijl meisjes niet minder geïnteresseerd zijn in sport dan jongens. “Zijn we ons wel genoeg bewust van onze blinde vlekken?” vraagt De Fockert zich af.

Beleid toetsen

Wat De Fockert en raadslid Simion Blom betreft wordt daarom bij het maken van beleid voortaan vooraf gekeken naar de verschillende rollen en behoeftes van vrouwen, mannen en non-binaire personen. Het Rijk heeft al een toetsingskader vastgesteld waarmee kan worden gekeken of beleid gelijkheid actief bevordert. “Laten we in Amsterdam ook aan de slag gaan met het maken van gendersensitief beleid,” zei De Fockert.

GroenLinks stelt voor om te beginnen met een zogenoemde genderscan van het sportbeleid. Dat betekent dat wordt onderzocht hoe dit beleid ervoor zorgt dat verschillen tussen gender worden verkleind of juist worden vergroot. Ook stelt de partij voor dat bij het maken van nieuwe begrotingen vooraf gekeken wordt of dat geld er wel voor zorgt dat gelijkheid wordt bevorderd.