Toch wil ik stilstaan bij deze dag. Al meer dan een eeuw wordt 1 mei gevierd, maar de dag heeft niets aan actualiteit ingeboet. Omdat de coronacrisis naast een gezondheidscrisis ook een sociaal-economische crisis is. Bestaande ongelijkheid tussen groepen mensen wordt verscherpt. Ik zie in mijn werk als wethouder dat flexwerkers en zzp'ers de zwaarste klappen krijgen van de crisis. Het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering neemt toe en het is de vraag of en hoe we hen aan nieuw perspectief kunnen helpen. 

De Dag van de Arbeid is daarom dit jaar helaas voor velen een dag van stilstand. Van onzekerheid en zorgen. Het laat wat mij betreft vooral zien dat de sociale zekerheid niet meer volstaat. Dat deze is uitgehold door decennia rechtse politiek. En als je over een wat langere periode kijkt, zie je dat de lonen stelselmatig achterblijven bij de winsten van met name grote bedrijven. Eerder sprak ik daarover met econoom Dirk Bezemer voor onze podcastserie ‘Amsterdam tegen Ongelijkheid’

Bestaanszekerheid is een recht, voor allen

Wat mij betreft versterkt de coronacrisis de urgentie dat het echt anders moet. Eerlijker vooral. Bestaanszekerheid mag geen voorrecht zijn voor wie het al goed heeft. Bestaanszekerheid is een recht, voor allen. En natuurlijk is dat iets wat in hoge mate in Den Haag moet worden bevochten. Maar het ontslaat ons, en mij als wethouder, niet van de plicht alles op alles te zetten om voor Amsterdammers de bestaanszekerheid te versterken. Daarom heb ik een actieplan gelanceerd om jeugdwerkloosheid aan te pakken, begeleiden we samen met bedrijven en het UWV mensen van werk naar werk, en steunen we zzp’ers. En we werken aan een eerlijkere bijstand. Door mensen te vertrouwen en met ze mee te denken hoe ze weer mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Want niemand staat voor z’n lol aan de kant.

Investeren in duurzaam en sociaal herstel uit de crisis

Corona heeft natuurlijk ook veel betekend voor GroenLinks in het stadsbestuur. Onze ambities en idealen staan nog rotsvast overeind, maar het afgelopen jaar hebben we als college ons vooral ingezet om de stad zo goed mogelijk door de crisis te loodsen. Onze wethouder Touria Meliani ondersteunt de zwaar getroffen culturele sector waar ze kan. En onze wethouder Marieke van Doorninck investeert fors in duurzame banen om het bestrijden van klimaatverandering te koppelen aan onze ambitie om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en te krijgen. Als college kiezen we ervoor om stevig te investeren in duurzaam en sociaal herstel van onze stad na de coronacrisis.

Ons werk is niet af

Ik ben nu drie jaar wethouder. Ik constateer dat de we als GroenLinks Amsterdam veel hebben bereikt. Maar ons werk is niet af. Bij de totstandkoming van het coalitieakkoord in 2018 zeiden we al dat onze ambities verder gaan dan één bestuursperiode. We zijn bezig met het realiseren van onze plannen voor verandering, voor een rechtvaardige en groene stad. Maar de uitdagingen waar Amsterdam voor staat, zijn onverminderd groot, zo niet zwaarder geworden door de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan de onverminderde noodzaak om klimaatverandering aan te pakken, de groeiende ongelijkheid en de polarisatie tussen groepen mensen.

Opnieuw lijsttrekker

Ik ben uiterst gemotiveerd om samen met GroenLinks Amsterdam te vechten om Amsterdam eerlijker en duurzamer te maken en daarom heb ik me kandidaat gesteld als lijsttrekker. Ik wil graag GroenLinks Amsterdam opnieuw leiden bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ik kijk er naar uit om met jullie, samen, een geweldige campagne neer te zetten en opnieuw een geweldige uitslag te realiseren. Ik hoop op jullie steun. We kunnen dat alleen samen doen.  

Laten we blijven werken aan een eerlijke stad die werkt, voor nu en in de toekomst.

Met strijdbare groet,

Rutger Groot Wassink
Kandidaat-lijsttrekker

Bouwvakkers met bakstenen

AMSTERDAM WERKT

We streven naar een stad met welzijn voor iedereen. Helaas hebben nog te veel mensen met een lager inkomen het moeilijk. Een groot offensief tegen schulden en ruimhartige inkomenssteun zijn dan ook hard nodig. Veel mensen willen heel graag aan de slag. Amsterdam helpt hen naar werk met banenplannen, bemiddeling en gesubsidieerde banen. Relatief veel jongeren met een biculturele achtergrond zijn werkloos, onder andere door discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit wordt op alle niveaus hard bestreden.