We hebben groen hard nodig. Voor mens, dier en voor de toekomst van onze stad. Meer groen draagt bij aan de aanpak van klimaatverandering en de klimaatadaptatie van Amsterdam. Verstening in de stad zorgt voor hittestress en wateroverlast. Vorig jaar luidde Natuur & Milieu nog de noodklok. Van de tien meest versteende buurten, liggen er maar liefst zeven in Amsterdam. Vergroening is daarom hard nodig.

Radicale maatregelen voor radicaal vergroenen

Groen in de stad bevordert de biodiversiteit, zorgt dat regenwater beter weg kan lopen en houdt de stad koeler. Enthousiaste Amsterdammers hebben de afgelopen jaren op veel plekken in hun buurt groen gerealiseerd, tegels gewipt in hun tuin of bloeiende planten aan het balkon gehangen. Dit zijn fantastische initiatieven, maar het vergroenen kan en moet wat GroenLinks betreft sneller. De komende jaren krijgen we door klimaatverandering alleen maar meer te maken met extreme hitte en regenval. In de stad zorgt dit voor grote problemen. De gemeente kan versneld vergroenen niet alleen: het lukt financieel niet én niet in de snelheid die we nodig hebben. Daarom hebben we radicale maatregelen nodig en wil GroenLinks Amsterdammers het recht geven om de publieke ruimte te vergroenen. Onder het motto ‘ja, tenzij’ krijgen Amsterdammers die willen vergroenen het recht om tegels en straatstenen te verwijderen en daar beplanting te plaatsen.

Met dit recht hoeven buurtbewoners niet meer te wachten op straatonderhoud, herinrichting van de straat of plannen van de gemeente. Tegels eruit en groen erin? Doe een aanvraag bij de gemeente. Wat GroenLinks betreft is antwoord op jouw aanvraag ja, tenzij er gegronde redenen zijn waarom vergroening op die plek niet kan. Bijvoorbeeld omdat het de toegankelijkheid belemmert of de verkeersveiligheid in het geding is. Dát zijn goede redenen waarom vergroenen op die plek niet kan. Een afwijzing omdat bijvoorbeeld de nieuwe groenstrook niet voldoet aan de inrichtingseisen behoort met het vergroeningsrecht tot de verleden tijd.

Nu moeten buurtbewoners vaak lang wachten op toestemming als ze een aanvraag doen voor vergroening van hun buurt. Bij het recht op vergroening hoort een nieuwe samenwerkingsvorm tussen Amsterdammers en de gemeente met een proces dat het makkelijk maakt een aanvraag te doen. De beantwoordingstermijn van de gemeente is gelimiteerd. Wanneer er binnen de termijn geen reactie is op de aanvraag mag het vergroeningsrecht uitgeoefend worden.

Minder parkeerplaatsen

Het recht op vergroenen van de publieke ruimte gaat hand in hand met het verminderen van het aantal parkeerplaatsen in de stad. We zijn op stoom met het uitvoeren van de Agenda Amsterdam Autoluw. Actieve buurtbewoners kunnen door dit voorstel van GroenLinks een handje helpen door een aanvraag te doen om parkeerplekken te vergroenen. Parkeerplaatsen en tegels maken zo ruimte voor beplanting.

Om ervoor te zorgen dat de stad snel groener wordt, is het nodig om Amsterdammers ook de middelen te geven die hiervoor nodig zijn. Dit kan door de regeling Groen in de Buurt uit te breiden. Zo krijgen Amsterdammers die de publieke ruimte willen vergroenen hulp met bijvoorbeeld materiaal, professioneel advies, budget voor aanschaf van groen en ander materiaal, of hulp bij zware werkzaamheden. 

Om het recht op vergroening voor Amsterdammers mogelijk te maken diende GroenLinks een voorstel in bij de begroting tijdens de raad. Dit voorstel is aangenomen!  Hiermee maken we het makkelijker om de openbare ruimte groener in te richten en zetten we sneller stappen naar meer groen. Ook komt er 800.000 euro beschikbaar om dit te doen. Meer groen in de buurt houdt ons stadsklimaat aangenaam, gezond en veilig voor mens, dier en natuur. Zo wordt de rigoureuze vergroening die we Amsterdammers beloofd hebben steeds beter zichtbaar.