De fractie van GroenLinks Amsterdam heeft Imane Nadif (36) verkozen tot nieuwe fractievoorzitter. De fractie zocht een nieuwe aanvoerder vanwege het vertrek van Zeeger Ernstig als dagelijks bestuurder naar stadsdeel Oost. De afgelopen jaren was Nadif al vice fractievoorzitter.

Imane: “Met extreemrechts aan de formatietafel is het van nog groter belang om als links een vuist te maken tegen haat. Ik voel me enorm vereerd dat ik de fractie van GroenLinks Amsterdam mag aanvoeren als fractievoorzitter. Ik heb enorm veel energie om aan de slag te gaan en kijk ontzettend uit naar de komende tijd.”  

Als raadslid zet Imane zich in voor een toegankelijke manier van politiek voeren. De voorstellen die zij indient, komen samen met bewoners, organisaties en ondernemers uit de stad tot stand. Op die manier laat zij de stem van alle Amsterdammers in de raad horen.

Imane begon in 2018 als gemeenteraadslid voor GroenLinks Amsterdam. Op een breed scala aan portefeuilles heeft zij een intersectionele benadering van de uitdagingen in onze stad. Door breed te kijken naar de kwesties die er in onze samenleving spelen, heeft Imane verschillende voorstellen ingediend zoals het betrekken van de jeugd bij duurzaamheidsbeleid, Community Wealth Building, fair pay voor kunstenaars en klimaatrechtvaardigheid. Naast het raadswerk is ze sinds 2021 ook landelijk partij bestuurslid diversiteit, inclusie en externe relaties. Onder haar leiding is het diversiteitsbeleid van GroenLinks opgesteld en gelanceerd.