Koud winterweer is  voor veel mensen een leuke tijd, van sneeuwballen gooien of genieten van het prachtige uitzicht. Maar voor anderen is het een lastige tijd om door te brengen. Voor dak- en thuisloze mensen is het dan een bittere realiteit dat het buiten echt niet meer te doen is, ook niet overdag. 

Vanaf het moment dat de weersvoorspelling bekend werd dat het vanaf zondag 7 februari winterweer zou worden, heeft het stadsbestuur van Amsterdam, samen met de GGD en maatschappelijke organisaties, eraan gewerkt om opvangplekken overdag te regelen. Net als veel anderen in de stad maken wij als GroenLinks-fractie ons op deze momenten extra grote zorgen over mensen die dak- of thuisloos zijn. We zijn daarom erg blij dat het gelukt is om op zondag, toen het koude weer intrad, extra opvang overdag voor deze groep mensen te openen. Op locaties waar mensen de nacht al doorbrachten zodat zij niet in deze kou moesten reizen naar de inloopvoorzieningen. Deze opvanglocaties voor dak- en thuislozen zijn in ieder geval tot volgende week overdag open.    

Extra opvang tijdens coronacrisis

In deze periode van kou gaan ook medewerkers van de opvang de straat op om mensen aan te bieden en te motiveren naar de opvang te gaan. Vanwege de coronacrisis en de aanhoudende lockdown is er coronaopvang geregeld voor iedereen - dus ook voor mensen die eigenlijk geen recht hebben op opvang is er hiermee nachtopvang. Dit wordt gefinancierd door het Rijk. Dit betekent dat op dit moment iedereen gebruik kan maken van deze nachtopvang. In deze coronatijden is het extra moeilijk om tijdelijk bij vrienden of kennissen te verblijven. We blijven er dan ook bij de regering op aandringen om in ieder geval deze winter de coronaopvang blijvend te openen, ook als de lockdown voorbij is. Dit deden we in november al via een motie die op brede steun kon rekenen van de Amsterdamse gemeenteraad, ook vanuit de partijen die landelijk in de regering zitten.

Winteropvang

Sinds jaren vangt Amsterdam in de wintermaanden mensen op die geen toegang hebben tot reguliere opvang. Deze winteropvang is tot stand gekomen door een initiatief van GroenLinks. Voor GroenLinks was het al langer de wens om deze opvang het hele jaar door aan te bieden. Daar zijn afgelopen jaar ruim 100 permanente 24-uursplekken uit voortgekomen.

Tijdens de begrotingsbehandeling in december zijn daar honderd extra winteropvangplekken bijgekomen, omdat bleek dat de ruim 100 permanente plekken niet voldoende zijn voor wat er in de wintermaanden extra nodig is. Hier had GroenLinks het jaar daarvoor al voor gewaarschuwd. In de begroting voor 2021 wordt geld uitgetrokken voor honderd 24-uurs plekken tijdens deze winter én volgende winter, bovenop de bestaande 24-uurs plekken.

Bredere aanpak dakloosheid

Helaas is dit waarschijnlijk niet genoeg zijn voor het aantal mensen dat dakloos is. En door de coronacrisis zal het aantal dak- en thuisloze mensen ook niet dalen, eerder stijgen. Wij vinden dat niemand op straat moet slapen, zeker niet in tijden als deze.

Daarom blijven we pleiten voor een bredere aanpak om dakloosheid in heel Nederland te bestrijden. Belangrijk daarbij is dat ook de wooncrisis wordt aangepakt, want fundamentele veranderingen zijn noodzakelijk om wonen weer betaalbaar te maken. Ook zien we dat door wachtlijsten in de Geestelijke Gezondheidszorg meer mensen met psychosociale problematiek, ook veroorzaakt door schulden, lage inkomens, plotseling ontslag of andere problemen, bijvoorbeeld een scheiding, uiteindelijk hun woonplek verliezen. Ook daar moet op landelijk niveau ander beleid ervoor zorgen dat mensen eerder en beter geholpen worden.