De winteropvang is bedoeld voor dak- en thuisloze mensen die niet zelf in een alternatief kunnen voorzien. Naast bed, bad en brood, probeert de gemeente de mensen die gebruikmaken van de winteropvang ook perspectief te bieden. Ze worden bijvoorbeeld in  in contact gebracht met de juiste hulpverlening. Zo willen we ervoor zorgen dat er na afloop van de winteropvang zo min mogelijk mensen op straat komen te staan.

Locaties

Amsterdam vangt vanaf 1 december in ieder geval 350 mensen op. Dit gebeurt op verschillende locaties in de stad: Transformatorweg 6, de inloopvoorzieningen van De Regenboog Groep en de Nieuwe Looierstraat 49.

Voor wie is er winteropvang?

De winteropvang is een nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen. Mensen kunnen van het einde van de middag tot het begin van de ochtend gebruikmaken van een opvanglocatie. Overdag kunnen zij terecht bij verschillende inloophuizen in de stad.