Waarom is GroenLinks jouw partij?

Ik ben overtuigd van de noodzaak van een fundamentele verandering van omgaan met de aarde en met elkaar. Voor welzijn in plaats van hyperconsumptie, voor verdeling in plaats van al het kapitaal bij enkelen, voor samenwerking en solidariteit in plaats van ‘het recht van de sterksten’, voor ecologisch verantwoord omgaan met alles wat de aarde ons te bieden heeft in plaats van het gebruiken als wergwerpartikel, voor internationale verbondenheid in plaats van nationalisme. Groen zijn is links zijn. Het gaat om verdelingsvraagtukken. Het mooie van GroenLinks is dat we laten zien, concreet, hoe het anders kan. Het is geen utopie waar we naar streven, het gaat om het maken van keuzes die groen en sociaal zijn. En dat gaat van klein, een boom in plaats van een stoeptegel, tot groot, het bouwen van energieneutrale wijken.

Hoe ziet jouw ideale stad eruit?

Een diverse stad; mensen vanuit alle culturen, alle kleuren, alle geaardheden en leeftijden zich thuis kunnen voelen en ontmoeten. Een vrije stad, waar je de vrijheid ademt. Waar je kan zijn wie je bent, Een zorgzame en sociale stad, waar we voor elkaar zorgen als het nodig is, waar we rekening met elkaar houden, Een groene stad waar natuur een plaats heeft, waar de economie circulair is, waar mensen altijd groen in de buurt hebben. Een mooie stad waar ruimte is voor kunst en cultuur; binnen en buiten. 

Wat kan en moet nog beter in Amsterdam?

Ik wil graag:

  • een meer inclusieve stad. Met minder segregatie en meer ruimte voor wonen en werken voor alle groepen in alle wijken. Teveel wordt Amsterdam de speeltuin van internationale beleggers die uit zijn op geld verdienen ten koste van samenhang en ruimte voor iedereen in de stad. 
  • meer balans in de stad; toeristen horen bij Amsterdam maar het mag wel een tandje minder. 
  • een schonere stad; waarin Amsterdammers én de gemeente samen zorgen voor minder afval en een schone leefomgeving. 

Hoe bereik je jouw idealen het beste?

Hard werken en niet opgeven. 

Wat heb jij aan het eind van je termijn (hopelijk) voor elkaar gekregen?

Dat de buurtteams voor de zorg goed functioneren en de zorg voor Amsterdammers dichtbij en goed is. Dat we zien dat er meer groen in de stad is. Dat we racisme in de zorg hebben geagendeerd en concrete stappen zijn gezet om het te bestrijden. 

Wie is jouw rolmodel?

Ik heb geen rolmodellen, maar krijg, bijna dagelijks, van veel mensen inspiratie. Ik vind het belangrijk om te blijven leren en geïnspireerd te worden; of dat nou via een meeslepende speech is van een politicus, of een van een enkele zin in een vergadering met zorgmedewerkers. 

Wat is je grootste talent?

Ik analyseer snel en heb meestal snel een hoofdlijn te pakken. En ik barst van de ideeën. 

Wat is je zwakke plek?

Ik barst van de ideeën maar heb niet altijd de moed, tijd of gelegenheid om ze om te zetten in de praktijk. Kom me daar dus gerust bij helpen 😉

Waar mogen we je ‘s nachts voor wakker maken?

Een opera van Händel of tijdgenoten. Muziek is de belangrijkste motor die me draaiende houdt. Ik houd van oude muziek; van middeleeuwen tot en met barok.

Je volgde begin 2020 Deniz Karaman op als raadslid. Waar ben je trots op sinds je in de raad zit?

Ik zit zogezegd sinds januari 2020 in de raad, dus ik vind het nog te vroeg om te zeggen dat ik trots op iets ben. De coronacrisis begon en al snel, en vanuit mijn portefeuille Zorg ben ik daar heel veel mee bezig. Hoe kunnen we zorgen dat er genoeg testen zijn voor iedereen? Hoe blijven medewerkers zelf gezond? Hoe zorgen we dat ouderen niet vereenzamen? . Misschien ben ik wel trots op het agenderen van de problemen van mantelzorgers in de coronacrisis, want dat is een groep die je te weinig hoort. 

Wat is leuk om over jou te weten?

In mijn werk naast het raadswerk werk ik als organisatie- adviseur. Niet alleen, maar vooral in de ouderenzorg. Ik ben zeer geïnteresseerd in de ouder wordende mens en wat daarbij komt kijken. Kwaliteit van leven, zeggenschap over het eigen leven, en positie in de maatschappij. Hoe we dat organiseren, in organisaties én in de gehele maatschappij vind ik belangrijk.