Amsterdam gaat het hele jaar door 24-uursopvang bieden aan daklozen die nergens anders terecht kunnen. Daarmee wordt een belangrijk programmapunt van GroenLinks gerealiseerd.

De winteropvang was vooralsnog alleen van 1 december tot 1 april open, maar blijft voortaan ook de rest van het jaar open. Ook zal de opvang voortaan niet alleen 's nachts, maar ook overdag open zijn. In deze 24-uursopvang krijgen daklozen die behoefte hebben aan zorg basale opvang. Ook worden ze er begeleid naar een oplossing voor hun problemen en dakloosheid.

De 24-uursopvang is een aanvulling op de reguliere opvang: daklozen die daar geen toegang toe hebben, omdat ze bijvoorbeeld uit een andere stad komen, kunnen hier wél terecht.

GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma heeft hier jarenlang voor gepleit. Toen GroenLinks vorig jaar in een coalitie stapte met D66, PvdA en SP zijn er uiteindelijk afspraken gemaakt om de winteropvang door te ontwikkelen tot een permanente opvang.  

Betere hulp

GroenLinks-raadslid Dorrit de Jong is blij dat het college er nu ook echt mee aan de slag gaat. “Het groeiend aantal daklozen is onacceptabel. Dit is een goede oplossing voor mensen die nu nergens terecht kunnen en noodgedwongen op straat slapen.” 

De hulp aan daklozen wordt niet alleen uitgebreid, ze wordt ook verbeterd. Een taskforce neemt maatregelen om de doorstroom te verbeteren. Het duurde vooralsnog gemiddeld vier maanden voordat daklozen in de opvang duidelijkheid kregen over hun hulptraject. De taskforce gaat er bijvoorbeeld voor zorgen dat dit sneller gaat. Ook stuurt wethouder Kukenheim een brandbrief aan de staatssecretaris.

Economisch daklozen

Toch zien we dat we er ook hiermee nog niet zijn. Hoewel eerder dit jaar al 10 miljoen euro extra werd uitgetrokken voor de maatschappelijke opvang, blijft er een tekort aan slaapplekken. De maatschappelijke opvang zit overvol en er is een groot tekort aan sociale huurwoningen.

Ook komen er steeds meer economisch daklozen bij. Dat zijn mensen die zich in principe zelf kunnen redden of onderhouden, maar geen woning hebben. Zij kunnen die door de hoge huurprijzen en het woningtekort ook niet vinden. GroenLinks blijft zich dan ook inzetten voor nog betere opvang van daklozen in onze stad én voor meer betaalbare woningen.