GroenLinks heeft samen met andere partijen een amendement bij de begroting voor 2021 ingediend om extra geld voor opvang tijdens de winter uit te trekken. Hierdoor zullen er zowel deze winter als volgende winter 100 extra opvangplekken zijn tijdens de wintermaanden. Daarnaast zal de permanente opvang van de 104 mensen onverminderd doorgaan. Helaas zal dit waarschijnlijk niet genoeg zijn voor het aantal mensen dat dakloos is. Wij vinden dat niemand op straat moet slapen, zeker niet in tijden als deze. Daarom blijven we er bij het Kabinet op aandringen om in ieder geval deze winter de coronaopvang te openen, ook als de lockdown voorbij is. Dit deden we in november al via een motie die op brede steun kon rekenen van de Amsterdamse gemeenteraad, ook vanuit de partijen die landelijk in het kabinet zitten.

Behoefte aan extra plekken is gebleken

Sinds jaren vangt Amsterdam in de wintermaanden mensen op die geen toegang hebben tot reguliere opvang. Deze winteropvang is tot stand gekomen door een initiatief van GroenLinks. Voor GroenLinks was het al langer de wens om deze opvang het hele jaar door te bieden, wat heeft geleid tot 24-uursopvang met 104 plekken waar mensen die tussen wal en schip vallen het hele jaar terecht kunnen. Dit gaat dan bijvoorbeeld om mensen die (nog) geen recht hebben op een plek in de maatschappelijke opvang of uit het buitenland komen. Hierbij heeft GroenLinks vorig jaar ook direct met een motie ervoor gezorgd dat het college zou kijken naar de noodzaak voor extra opvang gedurende de wintermaanden. Die behoefte aan extra winteropvang voor mensen die tussen wal en schip vallen blijkt er nu dus zeker te zijn. Door corona is het aantal mensen zonder dak boven hun hoofd eerder meer dan minder geworden.

Deze opvang is cruciaal voor mensen die nergens anders terecht kunnen

GroenLinks is verheugd dat deze extra opvang er nu is gekomenkomt. Het is belangrijk dat mensen in de wintermaanden opvang hebben. Raadslid Dorrit de Jong: “Deze opvang is van cruciaal belang voor mensen die nergens anders terecht kunnen. We waren al blij met de 104 permanente plekken, maar zijn nu ook heel blij dat deze reguliere winteropvang deze én volgende winter toch ook weer geopend wordt.”

We hopen dat deze 100 extra plekken voor veel mensen extra rust kan betekenen, zeker omdat het 24uurs-opvang is. We zijn blij dat het college dit nu gaat uitvoeren. Tegelijkertijd blijven we richting Den Haag pleiten voor een coronaopvang deze winter en een bredere aanpak om dakloosheid in heel Nederland te bestrijden. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat ook de wooncrisis wordt aangepakt, want fundamentele veranderingen zijn noodzakelijk om wonen weer betaalbaar te maken.