De coronacrisis heeft grote economische gevolgen voor de stad. Ook het Rijk heeft de afgelopen jaren gemeenten gekort op het gemeentefonds en de (jeugd)zorg. Dit zorgt ervoor dat de Amsterdamse begroting een jaarlijks tekort heeft van 250 miljoen euro. Dit stelt de gemeente voor pijnlijke keuzes, juist in tijden dat de nood onder Amsterdammers groot is, en de behoefte aan gemeenschappelijke voorzieningen alleen maar groter wordt. De coalitiepartijen kiezen ervoor te investeren daar waar de noden van de stad het grootst zijn.

Femke Roosma, fractievoorzitter van GroenLinks: “Amsterdam is een sociale stad en we zorgen voor elkaar, ook als we financieel in zwaar weer zitten. In Amsterdam willen we dat niemand op straat slaapt. Ik ben blij dat we in deze begroting een oplossing hebben gevonden om alle dak- en thuislozen opvang te bieden, en om de buurtbibliotheken en andere sociale en culturele voorzieningen open te houden. We blijven knokken voor wat kwetsbaar is.” 
 
In september kwamen de coalitiepartijen met het financiële akkoord ‘Samen sterker uit de crisis’, een herstelplan voor de stad met voorstellen om met duurzame investeringen de werkgelegenheid in Amsterdam op peil te houden in crisistijd. Dit vormde mede de basis voor de in oktober gepresenteerde begroting van het college van B & W.
 
De afgelopen tijd hebben de coalitiepartijen gekeken naar waar in de begroting nog ruimte gevonden kon worden om sociale en culturele voorzieningen overeind te houden en kwetsbare groepen te ondersteunen. ”

De coalitiepartijen zullen de volgende voorstellen indienen bij de begrotingsbehandeling:

  • De voorgenomen bezuinigingen op de bibliotheken in 2023 en 2024 (van tweemaal 1,5 miljoen euro) worden geschrapt. Hierdoor hoeven er geen buurtbibliotheken te sluiten.
  • De permante winteropvang van daklozen wordt uitgebreid met 100 plekken voor het lopende winterseizoen (tot 1 april) en het winterseizoen 2021/2022. De opvang zal zo snel mogelijk opengaan. Hiervoor wordt 2 miljoen euro uitgetrokken.
  • Er komt 1 miljoen euro voor culturele broedplaatsen om de voorgenomen bezuiniging in 2021 te schrappen.
  • Er wordt 750.000 euro uitgetrokken voor lokale voedselinitiatieven die in coronatijd in allerlei wijken en buurten zijn opgestart.
  • Er komt 600.000 euro voor wijkcentra, bewonersinitiatieven, lokale buurtmedia en Refugee Company.
  • Er wordt binnen de cultuurbegroting gezocht naar financiële ondersteuning voor het Amsterdamse Bostheater en Museum het Schip.

Dekking van de voorstellen

De coalitiepartijen hebben financiële ruimte voor hun voorstellen gevonden in de reserve Zuidas, de resterende middelen in de noodkas corona, de reserve ‘wonen boven winkels’, de reserve ‘subsidieregeling ombouw oude diesels’, de gereserveerde middelen voor de werkbonus en in de nieuw op te zetten ‘regeling maatschappelijk initiatief’.