Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld: van 18.000 naar bijna 40.000 mensen. De opvang barst uit zijn voegen. Staatssecretaris Blokhuis had dit kunnen zien aankomen en moet zijn verantwoordelijkheid nemen, schrijven raadslid Dorrit de Jong en Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema op Joop.

Sinds een half jaar heeft staatssecretaris Blokhuis een actieprogramma waarbij gemeenten moeten zorgen dat jongeren niet op straat belanden. Maar bij het programma zit geen geld voor meer opvang. Terwijl dat juist is waar het nu aan schort.

Het is geen kwestie meer van een beetje de werkwijze verbeteren. Er moeten meer plekken in de maatschappelijke opvang komen. Simpelweg meer bedden. Daarnaast is intensievere begeleiding nodig om mensen te helpen een toekomst op te bouwen. De ggz moet weer langduriger hulp gaan bieden aan mensen die dat nodig hebben en de wachtlijsten moeten teruggedrongen. En natuurlijk moeten er dringend meer betaalbare woningen komen.

Gemeenten kunnen dat niet met het huidige budget dat ze van het Rijk krijgen. Ze zitten in een financiële klem, en hebben niet alleen tekorten bij de daklozenopvang maar ook op de jeugdzorg en andere zorgtaken. Om structureel de verdubbeling van het aantal daklozen op te vangen, is landelijke actie nodig.

Lees het hele stuk op Joop.nl.