Racisme is systematisch en institutioneel. Het is verworven met onze zorg, ons onderwijs, en onze overheid. De toeslagenaffaire liet schokkend zien hoe etnisch profileren en discriminatie ervoor zorgden dat onschuldige ouders als fraudeurs werden bestempeld. GroenLinks staat voor een écht inclusieve samenleving. Anti-zwart racisme, antisemitisme, islamofobie en andere vormen van racisme en discriminatie moeten te vuur en te zwaard worden bestreden. Alleen dan kan ongelijkheid de kop worden ingedrukt. Hedendaags racisme is een overblijfsel van de koloniale tijd. Lees hier ons standpunt over ons koloniale en slavernijverleden.

Steun in de coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de hele stad, maar raakt bepaalde groepen mensen extra hard, en legt daarbij discriminatie, institutioneel racisme en genderongelijkheid bloot. Maatregelen om de economie weer op te bouwen, moeten daar oog voor hebben. Maatschappelijke organisaties, sociale netwerken en bewegingen als Black Lives Matter spelen hierbij een cruciale rol. We werken structureel samen met die organisaties, om inzicht te krijgen in de ervaringen en behoeften van mensen die met racisme te maken krijgen.

Tegen racisme in de sport

Op initiatief van GroenLinks en andere partijen gaat de gemeente aan de slag om racisme in de sport tegen te gaan. We hebben tien voorstellen gedaan om te zorgen voor een inclusief en veilig sportklimaat, waaronder betere voorlichting, het betrekken van ervaringsdeskundigen, en meer diversiteit onder bestuursleden, trainers, en coaches. Ook moeten clubs racisme en discriminatie onder supporters aanpakken.

Twee vrouwen demonstreren bij een Black Lives Matter-protest

Politie

De politie dient iedereen gelijkwaardig te behandelen. Etnisch profileren accepteren we niet. We spreken ons dan ook uit tegen preventief fouilleren, een maatregel die etnisch profileren in de hand werkt. De politie moet werk maken van een cultuurverandering. Stopformulieren moeten worden ingevoerd, zodat alle politiecontroles systematisch worden geregistreerd. De onafhankelijke klachtencommissie die jaarlijks aan de gemeenteraad rapporteert moet divers en inclusief zijn.

Iedere groep Amsterdammers moet even tevreden zijn over de bejegening bij politiecontact en evenveel vertrouwen hebben in politie en justitie. Leerlingen krijgen onderwijs in hun rechten en plichten in contact met politie en justitie. Lees hier ons standpunt over inclusief onderwijs.

Racisme wordt keihard aangepakt

Bedrijven, werkgevers en uitzendbureaus die zich schuldig maken aan discriminatie moeten keihard worden aangepakt. We zetten erop in dat de arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie er topprioriteit van maken hen op te sporen en strafrechtelijk te vervolgen. Ook gaan we strenger handhaven op discriminatie bij uitgaansgelegenheden. Als die worden betrapt op discriminatie, krijgen ze één waarschuwing. Als het nog een keer gebeurt verliezen ze hun vergunning. Daarnaast start de gemeente een campagne om de aangiftebereidheid bij slachtoffers van discriminatie en racisme te stimuleren. We zorgen dat er altijd wordt teruggekoppeld wat er met de aangifte is gebeurd.