We zetten er op in dat de arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie topprioriteit maken van het opsporen en strafrechtelijk vervolgen van bedrijven, werkgevers en uitzendbureaus die zich schuldig maken aan discriminatie om eens en voor altijd een voorbeeld te stellen. De gemeente start een campagne om de aangiftebereidheid bij slachtoffers van discriminatie en racisme te stimuleren. We zorgen dat er altijd wordt teruggekoppeld wat er met de aangifte is gebeurd. We werken structureel samen met zelforganisaties om een beter inzicht te krijgen in de ervaringen van actieve burgers met een migratieachtergrond en hun positie te verbeteren.

Wij zien erop toe dat de politie alle burgers gelijkwaardig behandelt. Etnisch profileren accepteren we niet. De politie voert stopformulieren in en maakt werk van een cultuurverandering. De onafhankelijke klachtencommissie die jaarlijks aan de gemeenteraad rapporteert krijgt een diverse samenstelling. Iedere groep Amsterdammers moet even tevreden zijn over de bejegening bij politiecontact en evenveel vertrouwen hebben in politie en justitie. Leerlingen krijgen onderricht in hun rechten en plichten in contact met de politie en justitie. Tot slot gaan we strenger handhaven op discriminatie bij uitgaansgelegenheden. Uitgaansgelegenheden die worden betrapt op discriminatie krijgen één waarschuwing. Na een volgende overtreding verliezen zij hun vergunning