Op een zonnige dag in mei 2018 presenteerden we, na succesvolle onderhandelingen met onze coalitiepartners D66, PvdA en SP het coalitieakkoord Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Een akkoord vol met ambitieuze groene, linkse en progressieve plannen.

Nu, halverwege deze bestuursperiode, leggen we graag verantwoording af aan jullie over wat we bereikt hebben voor de stad. In deze tussentijdse terugblik kun je lezen wat we voor elkaar hebben gekregen op thema's die wij, en jullie, belangrijk vinden.

In korte tijd is onze wereld echter ingrijpend veranderd. We leven in een moeilijke tijd. Een tijd met grote zorgen over ieders gezondheid, over onze bestaanszekerheid en de economie.

Het is een tijd waarin de breed gedeelde woede over racisme en discriminatie eindelijk tot uiting komt in de wereldwijde protesten van de Black Lives Matter-beweging. Onze idealen zijn misschien wel urgenter dan ooit.

We willen een democratische economie binnen de ecologische grenzen van onze planeet. Een maatschappij waar ongelijkheid, in inkomen, gezondheid, kennis en vaardigheden, wordt verkleind. Waar er géén ruimte is voor racisme en discriminatie, waar we institutioneel racisme - onder meer in de zorg, het onderwijs, bij de overheid - bestrijden en werken aan een inclusieve samenleving. Waar woningen weer zijn om in te wonen, geen verdienmodel. Waar we investeren: in zorg, onderwijs, schone energie, openbaar vervoer. Waar de openbare ruimte groen en ruim is, en de lucht schoon. Waar mensen die nog niet gehoord worden een stem krijgen.

We willen een rebelse, cultureel vrijzinnige stad zijn, vol sociale beweging en met een eigen dynamiek, een stad om samen vorm te geven. Die roep om verandering klinkt ook in de stad. Of het nu gaat om een vuurwerkverbod of de scooter van het fietspad, een autoluwe stad, excuses voor ons slavernijverleden of opvang voor 500 ongedocumenteerden.

De norm verschuift; wat vroeger radicaal was, is vandaag normaal. We moeten dus niet bevreesd zijn als de uitdagingen soms groot lijken. Want het lukt ons nu al om bakens te verzetten. We blikken graag met jullie terug op de duurzame en sociale fundamenten van verandering die we de afgelopen jaren legden. Maar we kijken ook vooruit. Hoe bouwen we samen verder aan deze verandering en bieden we tegelijkertijd de uitdagingen van de post-coronasamenleving het hoofd?

Onze idealen zijn ons kompas, onze solidariteit is onze kracht.

Femke Roosma
Fractievoorzitter