Foto door Kristian Buus (CC BY 2.0
Foto door Kristian Buus (CC BY 2.0

GroenLinks komt met Green New Deal en banenplan

Het stadsbestuur heeft ambitieuze plannen voor de Amsterdamse economie. De raad stemde voor een plan van GroenLinks om de honderden miljoenen die Amsterdam investeert in duurzaamheid aan te grijpen om banen te creëren. Ook ging de raad akkoord met het plan van wethouder Groot Wassink om duizendenden langdurig werklozen weer naar werk te begeleiden.

Het college investeert de komende vier jaar ruim 1,6 miljard euro in de stad. Er worden tienduizenden woningen bijgebouwd. Er komt een Klimaatfonds van 150 miljoen euro waarmee duurzame initiatieven van bewoners, bedrijven en organisaties kunnen worden gestart en ondersteund. En er komt geld voor achterstallig onderhoud van de openbare ruimte en groen. Al die investeringen leveren enorm veel werk op.

“Nu is het belangrijk om afspraken te maken over hoe en waar deze investeringen terecht komen. Zodat ze niet alleen bijdragen aan een duurzame stad, maar ook aan een sociale en rechtvaardige economie,” zegt GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma. De partij vraagt nadrukkelijk om de verduurzamingsplannen aan te grijpen voor werkgelegenheidsprojecten in de stad, en dan vooral in buurten waar de behoefte het grootst is. In een voorstel van fractievoorzitter Roosma en woordvoerder Werk & Inkomen Deniz Karaman spreekt de partij van een ‘Green New Deal’.

Werk

Het voorstel kreeg vandaag een meerderheid van de gemeenteraad achter zich. Dat gebeurde tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Daarin werd ook 20 miljoen euro vrijgemaakt voor het plan van wethouder Rutger Groot Wassink om nog eens duizenden mensen naar werk te begeleiden. Daarvoor kiest het college een nieuwe aanpak met coaches, opleidingen en loonkostensubsidies, waarbij een deel van het salaris wordt betaald. In stadsdeel Zuidoost is al ervaring opgedaan met deze aanpak. Jonge werklozen worden er intensief naar werk begeleid. Onder deze groep is de werkloosheid flink gedaald. In de hele stad neemt de jeugdwerkloosheid bovendien sneller af dan in andere grote steden. In vier jaar tijd daalde het aantal werklozen tussen 15 en 25 jaar van 13,3% naar 6,2% - meer dan de helft. Met de investering van 20 miljoen euro wil het college deze aanpak nu ook in de rest van Amsterdam toepassen.