Natuur in de stad

Een leefbare stad is ook een groene stad. Mensen die in een groene omgeving wonen zijn gezonder en hebben minder last van stress. Alle reden om zuinig te zijn op het groen dat we hebben en extra bomen en struiken te planten waar dat kan.

Puur natuurtuin in Amsterdam Noord

GroenLinks wil dat braakliggende terreinen en daken beschikbaar worden gesteld voor stadsmoestuinen. Om ecologisch tuinieren en stadslandbouw te bevorderen worden bureaucratie en stroperigheid aangepakt.