Natuur in de stad

Amsterdam herbergt een rijk dierenleven en prachtige natuur. De zomerse gierzwaluwen boven de stad, de iepen langs de grachten, de weidse vergezichten over het IJ: de natuur in de stad maakt Amsterdam mooi, biedt ontspanning en geeft de stad karakter. De uitbreiding van de stad en het intensieve stadsleven mag daarom niet simpelweg ten koste gaan van groen. De natuur mag niet ten prooi vallen aan de commercie, elke vierkante meter groen telt.

 

Amsterdam wordt een groenere stad met meer kleine groene plekken in wijken, meer bomen, en meer topnatuur in de ecologische hoofdstructuur. We creëren meer natuur door bestaande parken in de hoofdgroenstructuur beter met elkaar en met groene gebieden buiten de stad te verbinden, door nieuwe parken aan te leggen en door het vergroenen van straten en pleinen. Er worden meer bomen geplant in de stad. Bestaande bomen zijn het uitgangspunt bij herinrichting van de openbare ruimte; kap is alleen toegestaan mits direct in de buurt gecompenseerd.