Amsterdam wordt een groenere stad met meer kleine groene plekken in wijken, meer bomen, en meer topnatuur in de ecologische hoofdstructuur. We creëren meer natuur door bestaande parken in de hoofdgroenstructuur beter met elkaar en met groene gebieden buiten de stad te verbinden, door nieuwe parken aan te leggen en door het vergroenen van straten en pleinen. Er worden meer bomen geplant in de stad. Bestaande bomen zijn het uitgangspunt bij herinrichting van de openbare ruimte; kap is alleen toegestaan mits direct in de buurt gecompenseerd.