Amsterdam is en blijft ongekend hard geraakt door de coronacrisis. Eerder presenteerden wij samen met onze coalitiepartners D66, PvdA en SP een akkoord genaamd ‘Samen sterker uit de crisis’. Daarin staan onze ideeën over hoe wij de tekorten met elkaar kunnen opvangen en kunnen investeren in duurzaam en sociaal herstel van de stad. In de begroting voor 2021 heeft het college deze plannen verder uitgewerkt. Daarom bevat deze begroting een duurzaam en sociaal herstelpakket om zoveel mogelijk Amsterdammers aan het werk te helpen en te houden.
In de begroting staan helaas ook maatregelen in die wij liever niet hadden hoeven nemen, maar die nodig zijn om de opgelopen tekorten aan te vullen. We voelen de pijn van de mensen die hierdoor geraakt worden.   

Lokaal verankerde economie

“Tegelijkertijd zijn we er trots op dat gemeente Amsterdam er duidelijk voor kiest om te investeren”, zegt onze fractievoorzitter Femke Roosma. “In werkgelegenheid, in een lokaal verankerde economie. Amsterdam gaat fors investeren om mensen aan het werk te houden. Door de plannen voor een duurzame stad naar voren te halen, zorgen we voor concrete baankansen op korte termijn.” Amsterdam investeert 78 miljoen euro in dit plan dat bijdraagt aan werkgelegenheid en aan de verduurzaming van de stad.

Bekijk de video over de duurzame banenmotor Afspelen op YouTube

Meer banen, minder uitstoot

Onze wethouder Marieke van Doorninck heeft zes banenmotoren voor duurzaam herstel ontwikkeld. Het gaat om investeringen in onder meer het renoveren en isoleren van panden, het versneld aardgasvrij maken van woningen en het plaatsen van zonnepanelen op daken van corporatiewoningen, een klimaatbestendige openbare ruimte, en steun aan duurzaam, lokaal MKB. De zes duurzame banenmotoren leiden tot en met 2025 naar verwachting tot circa 3.800 arbeidsjaren aan extra werkgelegenheid. “Dit levert niet alleen banen op, maar is ook goed nieuws voor ons klimaat”, aldus Marieke van Doorninck. “Met dit pakket aan maatregelen gaan we meer schone energie opwekken en onze CO₂-uitstoot terugbrengen, en bijdragen aan duurzaam economisch herstel.”

Banenmotoren

Het duurzaam herstelplan bestaat uit zes banenmotoren: een renovatiemotor, een warmtemotor, een zonmotor, een eigen vastgoed motor, een klimaatadaptatiemotor en een MKB-motor. De motoren en hun impact op werkgelegenheid zijn doorgerekend door de onafhankelijke onderzoeksbureaus SEO en CE Delft. De investeringen van de gemeente kunnen – samen met het realiseren van de overige duurzaamheidsambities van Amsterdam – zo’n 2,7 miljard aan private investeringen aanjagen tot en met 2025.

👉  Bekijk hier de uitgebreide toelichting op de zes banenmotoren

Start in 2020 en 2021

In 2021 worden de eerste woningen van woningcorporaties geïsoleerd en in de zomer van 2021 start de gemeente met een collectief inkooptraject voor isolatie voor bewoners. In 2021 worden in het kader van de ‘warmtemotor’ de eerste duizend woningen versneld aangesloten op het warmtenet. Nog dit jaar start een vergroeningsproject in Nieuw-West dat bijdraagt aan het verbeteren van de klimaatadaptatie. Alle werkzaamheden worden zoveel mogelijk sociaal aanbesteed, zodat ze zoveel mogelijk banen voor werkzoekenden opleveren.

Om ervoor te zorgen dat er de komende jaren voldoende gekwalificeerde vakkrachten zijn om de banen in te vullen, heeft de gemeente met werkgevers en uitvoerders afspraken gemaakt over het opleiden van potentiële arbeidskrachten en doorstroom naar de technische sectoren.