Het bestrijden van jeugdwerkloosheid, met name van jongeren met een bi-culturele achtergrond, is een topprioriteit van het stadsbestuur. De overstap van school naar werk moet goed begeleid worden en uitval moet ten alle tijden worden tegengegaan.

We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat er een generatie verloren gaat. Bijvoorbeeld door als gemeente afspraken te maken met Amsterdamse bedrijven over het in dienst nemen van jongeren. Of door van bedrijven die de stad inhuurt om bijvoorbeeld wegen aan te leggen of een brug op te knappen, te eisen dat ze leer-werktrajecten of stageplaatsen aanbieden. Deels zijn dit soort afspraken al gemaakt, maar is het zaak om als gemeente harder vast te houden aan het nakomen ervan.