De kandidatencommissie is op zoek naar sterke, diverse en sprankelende kandidaten waarmee we vol enthousiasme en vertrouwen campagne gaan voeren. Een lijst met kandidaten die de idealen van GroenLinks in Amsterdam zo veel mogelijk gaan realiseren. De profieltekst die als leidraad geldt voor de werving en selectie van kandidaat-gemeenteraadsleden kun je hier vinden.

DE PROCEDURE

De kandidaatstelling is geopend van 22 april tot en met 27 mei (23.59u). Naast een motivatiebrief en een cv stuur je ook een ondertekende integriteitsverklaring en bewilligingsformulier mee. Onderaan deze webpagina kun je deze documenten downloaden.

De kandidatencommissie selecteert op basis van de motivatie en het cv een aantal kandidaten voor een gesprek. De eerste gespreksronde wordt ingepland in de maanden juni en juli. De gesprekken kunnen zowel 's avonds als in het weekend plaatsvinden. Tijdens het gesprek gaat de commissie in op je persoonlijke motivatie, brief en cv, politieke sensitiviteit en integriteit (aan de hand van het ingevulde integriteitsprotocol). Daarnaast word je verzocht een korte pitch te houden.

De tweede gespreksronde wordt gepland van half augustus tot begin september. In dit tweede gesprek zullen de voornaamste onderwerpen zijn: politieke sensitiviteit (verdieping), politieke stijl en de rol in een team. Je wordt verzocht aan de hand van een casus een pleidooi in de raad voor te bereiden van 5 minuten.

In de loop van september zal de commissie bekend maken of je wordt voorgedragen en zo ja, op welke plek van de advieslijst je wordt voorgedragen.

Begin oktober maakt de kandidatencommissie haar advieslijst bekend. Vanaf dan begint ook de interne campagne, waarin leden kennis kunnen maken met de kandidaten. Als je niet bent voorgedragen door de kandidatencommissie staat het je vrij om je kandidatuur te handhaven voor een plek op de kieslijst. Op de ALV in november stemmen de leden over de advieslijst.

BEZWAAR

Ben je het oneens over het integriteitsoordeel van de kandidatencommissie of heb je bezwaar over de tekst van de voordracht? Dan kun je terecht bij de Landelijks Commissie van Geschil en Beroep.

PLANNING

  • Kandidaatstelling: 22 april tot 27 mei 2021
  • Terugkoppeling of uitnodiging voor een gesprek: voor 20 juni
  • Eerste gespreksronde: 24 juni tot 8 juli
  • Tweede gespreksronde: 20 augustus tot 4 september
  • Publieke bekendmaking advies kandidatenlijst: begin oktober
  • Interne campagne: oktober
  • Algemene Ledenvergadering: 6 november 2021
  • Gemeenteraadsverkiezingen: 16 maart 2021

DE KANDIDATENCOMMISSIE

Gala Veldhoen (o.a. lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks) zit de kandidatencommissie voor. De andere leden van de commissie zijn Mara van Waveren (vice-voorzitter), Maarten Prot (secretaris), Ruchama Bwefar, Lene Grooten, Deniz Karaman, Amy Koopmanschap, Melissa Lo-Fo-Wong en Moataz Rageb.

De kandidatencommissie is te bereiken via kc2022@groenlinksamsterdam.nl. De secretaris houdt aangemelde kandidaten op de hoogte van de verloop van de procedure.

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je deze via bovengenoemd e-mailadres aan de secretaris van de commissie stellen.

WELKE STUKKEN DIEN JE IN?

De kandidatencommissie ziet je reactie graag tegemoet!

Raadzaal Gemeente Amsterdam

Wat houdt het raadslidmaatschap in?

Amsterdam heeft 45 raadsleden, maar in heel Nederland zijn dat er bijna 9.000. Wat betekent het om raadslid te zijn? Hoe wordt je het? Wat doe je op een doorsnee werkdag als raadslid? De Rijksoverheid heeft de antwoorden op deze vragen in een handig overzicht gezet. Meer weten?