Beste Amsterdammers,

Een stad staat voor mij voor beweging. Voor dynamiek, voor reuring, voor emancipatie. Amsterdam is daar een geweldig voorbeeld van. Uit alle windstreken trekken mensen naar onze mooie stad. Om te genieten van haar schoonheid, om geluk te vinden of simpelweg om onderdeel te zijn de veelzijdigheid van het Amsterdamse leven. 

Waar de drukte en de hectiek van de stad lange tijd het ritme bepaalden, maakte corona alles anders. De stad verstilde tijdens de lockdowns. En toen de gezondheidscrisis zich verdiepte tot een economische crisis, stonden de levens van vele Amsterdammers ineens in een pauzestand. Kunstenaars en zelfstandigen die van de ene op de andere dag hun opdrachten verloren. Schoolgaande kinderen en studenten die moesten overschakelen op thuisonderwijs en voor wie het sociale leven in een belangrijke, vormende periode tot stilstand kwam en soms tot achterstand en sociaal isolement leidde. 

Onze duurzame en sociale plannen voor de stad bleken urgenter dan ooit. We hielpen (culturele) instellingen, organisaties en ondernemers om de acute nood het hoofd te bieden. We ondersteunden Amsterdammers die dat het hardst nodig hadden en begeleidden mensen die hun baan kwijt waren geraakt naar ander werk. We kozen ervoor om niet te bezuinigen maar te blijven investeren in de stad. 

Allereerst om te voorkomen dat de impact van de coronacrisis nog groter zou worden en zou worden afgewenteld op kwetsbare groepen. Maar ook om te werken aan een economie die duurzamer, socialer en meer lokaal verankerd is. We creerden duizenden extra banen door versneld te investeren in duurzame energie, zoals het isoleren en versneld aardgasvrij maken van woningen of het plaatsen van zonnepanelen op daken van corporatiewoningen. 

We kozen ervoor om niet te bezuinigen maar te blijven

De coronapandemie leert ons vele lessen. Het inzicht bijvoorbeeld dat een pandemie geen great equalizer is, zoals wel beweerd of gehoopt werd, maar ongelijkheid juist verder verdiept. Het besef hoe kwetsbaar toerisme is als inkomstenbron voor de stad. Als de economie tot stilstand komt, vangen de kwetsbaarsten de zwaarste klappen op. 

Maar we leerden ook hoe belangrijk publieke voorzieningen zoals onderwijs en zorg voor ons zijn. Hoe fijn openbare ruimte en groen zijn in ons dagelijks leven. En dat we ook duurzamer en lokaler kunnen leven. En, de stad bleek weerbaar. Amsterdammers hielpen elkaar toen het moeilijk werd. Op tal van manieren. In de buurt, in de zorg, met het geven van bijles. En als stadsbestuur bewezen we dat we de stad sterker uit de crisis konden loodsen. 

Het is deze beweging van Amsterdammers voor een sociale en duurzame stad die ook de komende jaren hard nodig is. Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. GroenLinks Amsterdam wil door met de veranderingen die we hebben ingezet. Voor de komende jaren doen we daarom vijf beloften voor de stad. Want de uitdagingen waar we voor staan zijn urgenter dan ooit. 

We gaan door met het bestrijden van ongelijkheid en het verbeteren van de bestaanszekerheid voor alle Amsterdammers. Die toenemende ongelijkheid manifesteert zich nu ook nadrukkelijk op de woningmarkt. Een woning is een privilege geworden in plaats van een recht. Stevige regulering en overheidsingrijpen zijn hard nodig om de stad betaalbaar en toegankelijk te houden, juist ook voor de middengroepen. 

We gaan door met het bestrijden van ongelijkheid

Daarnaast willen en moeten we door met ons ambitieuze klimaatbeleid om klimaatontwrichting tegen te gaan en onze leefomgeving gezond te houden, hier en elders op de wereld. We blijven strijden voor een inclusieve stad, waar iedereen de vrijheid voelt om te zijn wie je bent. Waar geen plek is voor uitsluiting, racisme of discriminatie, intimidatie of geweld. Waar we in gezamenlijkheid leven met een diversiteit aan achtergronden en meningen. 

En ten slotte, we doen het samen. Amsterdam zou niet die veerkrachtige stad zijn zonder al die onverschrokken Amsterdammers die de stad maken tot wat zij is. In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Dat is op zichzelf al een groot feest waard, maar ik hoop ook dat we in dat jaar terugkijken naar nu en samen kunnen constateren dat we niet alleen de coronapandemie goed hebben doorstaan, maar dat Amsterdam een nog socialere, groenere en inclusievere stad is geworden. Een stad waar mensen vrij zijn en een stad die altijd in beweging is. 

Rutger Groot Wassink
Lijsttrekker GroenLinks Amsterdam