Er worden steeds meer gegevens verzameld in de stad: denk aan camerabeelden, luchtkwaliteit en druktemeters. Dat gebeurt door bedrijven, kennisinstellingen maar ook de gemeente zelf. Bijvoorbeeld met camera’s voor de openbare orde en veiligheid, of om in kaart te brengen hoe het verkeer doorstroomt. Al die dataverzameling betekent dat het steeds lastiger wordt voor bewoners om te weten wie welke informatie over hen heeft.

Bescherming privacy

GroenLinks vindt het belangrijk dat de privacy van Amsterdammers beschermd wordt. Amsterdammers hebben het recht om te weten waar welke informatie over hen wordt verzameld. En daarom zijn we blij dat er nu een meldplicht komt voor sensoren in de openbare ruimte. Hiermee is Amsterdam de eerste Nederlandse gemeente waar bewoners inzicht krijgen in hoe, waar en welke gegevens over hen verzameld worden in de stad.

Meldplicht

De meldplicht - die ingaat per 1 december 2021 - zorgt ervoor dat professionele partijen, bedrijven, kennisinstellingen overheden, die gegevens in de openbare ruimte verzamelen dit moeten gaan melden bij de gemeente. Vervolgens zal de gemeente Amsterdam via een openbaar register duidelijk maken wie waar welke gegevens verzamelt.

GroenLinks heeft bij de vaststelling van deze verordening ervoor gezorgd dat:

  1. De meldplicht wordt uitgebreid: zodat we niet alleen weten wat er wordt verzameld maar ook waarom en met welk doel
  2. Ook camera’s die voor openbare orde en veiligheid worden opgenomen in het register (was eerst niet zo)
  3. Er wordt onderzocht hoe we voorwaarden kunnen stellen aan dataverzamelaars in de stad, bijvoorbeeld door te kiezen voor een vergunningstelsel

GroenLinks ziet deze meldplicht als een belangrijke eerste stap om het uitgangspunt dat iedereen zich onbespied en anoniem moet kunnen bewegen in de openbare ruimte, zoals vastgesteld in onze datastrategie, in de praktijk te brengen. Deze meldplicht gaat helpen om Amsterdammers beter inzicht te geven in waar sensoren hangen in de stad en om het gesprek over privacy in de stad – en in de politiek – beter te voeren.