Vandaag heeft de raad ingestemd met de nieuwe regels over het woonbeleid in Amsterdam, de Huisvestingsverordening 2020. Hierdoor krijgen huurders in de stad meer rechten, blijven buurten in balans en blijft is er voor iedereen plek in Amsterdam. Er was vooral veel aandacht voor de onderdelen die gaan over woningdelen. Hieronder neemt Dorrit de Jong (raadslid wonen) je mee in onze overwegingen.

De afgelopen maanden was er veel nieuws over woningdelen. De nieuwe regels van de gemeente zouden het delen van een woning door jongeren ’onmogelijk maken’. Sommige studenten vreesden zelfs uit hun huis te worden gezet. 

Dat klopt niet. Woningdelen blijft gewoon mogelijk. Maar we gaan wel wat meer balans brengen. De afgelopen jaren werd het steeds lucratiever om woningen op te kopen, deze te verkameren en voor veel geld te verhuren aan een groep woningdelers zonder dat huurders daarbij normale huurrechten kregen. Je hebt vast wel eens gehoord over de huisjesmelkers die goed geld verdienen door vier studenten voor 600 euro per kamer in een eengezinswoning zetten. Hierdoor kwamen er steeds meer huurders zonder goede rechtspositie, en raakten sommige buurten uit balans. 

 

Verbeteringen

Daarom komen er drie verbeteringen; Allereerst krijgen huurders de huurrechten waar ze recht op hebben. Bij een nieuwe woningdeelvergunning moet elke bewoner een individueel huurcontract krijgen. 

Ten tweede zorgen we dat het wel echt mogelijk is voor verhuurders een woningdeelvergunning te krijgen, door een versoepeling van de geluidsisolatie-eis. Hierdoor kunnen bestaande woningdeelsitauties gelegaliseerd kunnen worden. 

Ten derde komt er een maximum aantal vergunningen per buurt van 5% van het aantal grote woningen, zodat we gemengde en leefbare buurten houden en er genoeg woningen overblijven voor bijvoorbeeld gezinnen. 

Ik ben ervan overtuigd dat hiermee een balans is gevonden tussen grote behoefte aan woningen en de leefbaarheid in een buurt. Woningdelen is een goede manier voor veel jongeren, studenten en starters om nog enigszins betaalbaar in onze stad te wonen. Dat blijft dus gewoon mogelijk. 

 

Zekerheid

Toch weet niet iedereen dit en maken veel jonge Amsterdammers zich zorgen of ze wel kunnen blijven wonen in de stad. Ik heb daarom twee dingen geregeld. Ten eerste komt er zo snel mogelijk een goed loket waar huurders én verhuurders terecht kunnen met vragen over de regels en de vergunningen. 

Ten tweede denk ik ook dat er iets meer tijd nodig is. Sinds juni zijn er al versoepelde eisen voor een vergunning. Maar veel woningdelers en verhuurders merken nu pas dat ze echt een vergunning moet hebben. Daarom vindt GroenLinks het goed bestuur om deze verhuurders nog iets langer de tijd te geven, en de overgangstermijn met drie maanden te verlengen. Dat betekent dat het maximum per wijk pas geldt vanaf 1 april 2020. Zo zorgen we dat alle bestaande woningdelers een vergunning kunnen krijgen en iedereen in haar/zijn woning kan blijven wonen.

Tot slot vind ik het belangrijk dat bestaande woongroepen en studentenhuizen die er al jaren of zelfs decennia zijn. Het verlenen van vergunningen aan woningdelers met zeven of meer mensen is een bevoegdheid van het stadsdeel, die moet wegen of er niet teveel overlast is. Dat is nogal subjectief. Daarom heb ik gezorgd dat de stadsdelen de instructie krijgen om vergunningen voor woningdelen met 7 of meer kamers ruimhartig toe te kennen.

Mocht je hier vragen over hebben, kun je me uiteraard mailen.