Wat hebben we al gedaan?

  • We hebben activistisch aandeelhouderschap uitgeoefend over Schiphol, waar de gemeente een deel (20%) van bezit, met speciale aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en een eerlijk beloningsbeleid.
  • We verzetten ons tegen de uitbreiding van Schiphol en de opening van vliegveld Lelystad

Wat gaan we nog doen?

  • We blijven activistisch aandeelhouderschap over onze deelneming in Schiphol voeren. Onze aandelen in Schiphol zijn onze enige kans om invloed uit te oefenen. Schiphol moet krimpen, minder uitstoten, maatschappelijk verantwoord ondernemen en fatsoenlijk werkgever zijn.
  • Omwonenden moeten volwaardig betrokken zijn bij de besluitvorming rondom Schiphol. Burgerinitiatieven die de geluidsoverlast van Schiphol in Amsterdam meten zijn zeer welkom en kunnen op steun van de gemeente rekenen.

Schiphol is veel te groot voor Nederland. Het aantal vluchten van en naar Schiphol is tijdens corona gedaald. Voor vele omwonenden een opluchting. Wat GroenLinks betreft kan Schiphol na de coronacrisis niet terug naar business as usual. Hiervoor is de geluidshinder en de uitstoot van ultrafijnstof en CO2 simpelweg te groot. Dit heeft grote invloed op de leefbaarheid van de stad en de gezondheid van haar bewoners.

De regels rond de luchtvaart zijn nu opgesteld om de sector maximaal te kunnen laten groeien, met het idee dat concurrentie zorgt voor het beste aanbod. Maar het luchtvaartbeleid van beter aansluiten bij de behoefte van Nederland en Amsterdammers: minder vluchten, maar wel met gelijke internationale bereikbaarheid. We willen dat station Schiphol zich ontwikkelt tot een station voor internationaal treinverkeer.

Landelijk dringen we het kabinet (met 80% aandelen in Schiphol) erop aan te stoppen met nachtvluchten en korte vluchten waarvoor de trein een alternatief is. We pleiten voor strikte uitstootplafonds voor CO2, fijnstof, stikstof, en zwavel voor het vliegverkeer dat gebruikmaakt van Schiphol. Er wordt een ambitieus tijdpad vastgesteld voor de verlaging van deze plafonds.

In Europa zetten we ons in voor het heffen van accijns op kerosine en btw op een vliegticket. De overheid moet meer sturing krijgen over het vliegverkeer van Schiphol, zodat publieke belangen beter meegewogen worden in het aanbod van routes en landingstijden, en er meer voorrang gegeven kan worden aan brandstofzuinige en stille vliegtuigen.