Openbaar vervoer

We investeren in een comfortabel, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

 

Amsterdam investeert, in samenwerking met omliggende gemeentes, in een flink aantal OV-hubs in en om Amsterdam waar voetganger, fiets, bus, tram en trein samenkomen. We werken aan een stevig regionaal en een fijnmazig stedelijk openbaar vervoersnetwerk. Daar hoort bij dat de metro ook ’s nachts rijdt. We beginnen komende periode met planvorming voor een Oost-West metrolijn. Uiterlijk in 2022 zijn alle bussen en pontjes uitstootvrij. Het GVB is een volledig klimaatneutraal bedrijf in 2030.