Er komen jaarlijks zo’n 6 miljoen bezoekers in het Amsterdamse Bos. Omdat het steeds drukker is geworden met verschillende gebruikers, wordt het Bos in zones opgedeeld voor natuur, rust en activiteiten. Op die manier kunnen bijvoorbeeld honden in een bepaald gebied vrijlopen, zonder dat bosdieren en sporters er last van hebben. 

Raadslid Nienke van Renssen, woordvoerder Groen: “Het Amsterdamse Bos is voor jong en oud, mens en dier een prachtige plek om te genieten van de rust en van de natuur. Daarom is GroenLinks erg blij dat we met dit Bosplan de natuurwaarden versterken en de ecologische verbindingen uitbreiden”.

Investeren in de natuur

Het Amsterdamse Bos is een belangrijk natuurgebied in de regio, met de hoogste natuurwaarde in de stad. Naarmate het bos ouder wordt, komen er nog meer planten- en dierensoorten en door het groot aantal bomen speelt het Bos een grote rol in het opvangen van stikstof. Het Bos blijft in eerste instantie een natuurgebied, waarbij we oog hebben voor de natuurwaarde van het bos. De biodiversiteit wordt verder verrijkt door de aanleg van ecologische verbindingen: natuurvriendelijke oevers, poelen, struwelen en faunapassages onder wegen. Een beter beheer biedt ook kansen om de natuurwaarden te versterken. Bijvoorbeeld door een gevarieerder maaibeleid en begrazing van het Schinkelbos met Schotse hooglanders. Ook wordt het bosareaal uitgebreid met 7,5 hectare door overbodige en parallelle paden, bermen en fundering te verwijderen.

Bereikbaarheid van het Bos

Door het toenemende aantal bezoekers van het Bos wordt er in het Bosplan gekozen voor het verbeteren van de bereikbaarheid met de fiets of met het openbaar vervoer. 

We willen het liefst dat mensen met het OV, fietsend of wandelend naar het Bos komen, daarom ontmoedigen we het autogebruik. Doorgaand autoverkeer, vooral sluipverkeer, door het Bos moet zoveel mogelijk worden geweerd. Ook gaan we onderzoeken of nieuwe OV-routes en haltes haalbaar zijn, samen met de Vervoerregio. 

Natuureducatie en sport

Verder komt er een divers aanbod aan recreatie, dat jaarlijks wordt getoetst aan de verschillende behoeften van de bezoekers. Het kan dan gaan om een voedselbos, stadslandbouw, horeca, natuureducatie, hondenspeelplaatsen of ruimte om te sporten. Het liefst samen met natuurliefhebbers en vrijwilligers. Het Bos blijft een erkend leer-werkbedrijf zodat we plekken kunnen bieden om via een leerwerktraject of stage je kansen op de arbeidsmarkt kan vergroten. Ook bieden we ruimte aan kleinschalige voorzieningen. Bij de selectie van ondernemers en voorzieningen letten we op openbaarheid, landschappelijke en natuurlijke inpasbaarheid, uitstraling en omvang van de voorziening.