Deze week is er een reuzensprong gemaakt voor fietsers. In een groot deel van Amsterdam binnen de ring mag de scooter niet meer op de fietspaden. GroenLinks heeft hier samen met actiegroep ‘Geef het Fietspad Terug’ en de Fietsersbond tien jaar actie voor gevoerd.

Door de zware en snelle scooters te weren worden de fietspaden veiliger en schoner. En dat is hard nodig, want het aantal fietsers is gelukkig explosief gestegen. Goed nieuws, want fietsen is een schone, gezonde en goedkope manier om je binnen de stad te verplaatsen.

In de lange zoektocht naar scootervrije fietspaden moesten we flinke obstakels overwinnen: aanvankelijk een schampere, toen nog wethouder, Wiebes, die zei dat hij later wel omging als er maar een helmplicht kwam. Maar de minister en de Tweede Kamer wilden toen nog niet dat Amsterdam een lokale helmplicht invoerde. In de Tweede Kamer ging er nog een stemming mis, maar jaren later, in 2016 lag er dan een wetsvoorstel dat Amsterdam kon gebruiken ook een lokale helmplicht in te stellen, en de scooter veilig naar de rijbaan te sturen.

Is het daarmee perfect? Nog niet, want nog niet heel Amsterdam mag van scootervrije fietspaden genieten. Alleen binnen de ring zijn nu de meeste fiestpaden scootervrij. GroenLinks zal zich natuurlijk blijven inzetten om dit uiteindelijk voor heel Amsterdam te laten gelden, want iedereen heeft recht op gezond, veilig en prettig fietsen!

Autoluw

Ondertussen maken we ook flinke vorderingen met de autoluwe stad. De eerste plannen kwamen afgelopen weken naar buiten. We gaan het aantal parkeervergunningen terugschroeven in de stad en de parkeertarieven voor bezoekers zijn net verhoogd. Hierdoor kunnen we vele duizenden parkeerplaatsen opheffen.

Ook gaan we nog veel parkeerplaatsen verplaatsen naar onder de grond, waardoor het totaal aantal parkeerplaatsen wat uit het straatbeeld verdwijnt oploopt tot meer dan 11.000. Ook hierdoor komt er veel meer ruimte voor voetgangers, fietsers, spelen, groen of gewoon even niks. Kortom, we werken hard aan meer ruimte in een groenere stad en een prettiger leefomgeving.