Hiervoor richt de gemeente een 24-uursopvang in waar samen met ongedocumenteerden gewerkt kan worden aan hun toekomst. De gemeente biedt hierbij ook de juridische hulp, maatschappelijke begeleiding en eventuele medische zorg die hiervoor nodig is.

Verder willen we dat scholing en cursussen ook een onderdeel vormen van deze opvang. Zo hebben ongedocumenteerden een dagbesteding en kunnen ze zich oriënteren op hun toekomst. De 24-uursopvang voor ongedocumenteerden is niet alleen noodzakelijk uit het oogpunt van humaniteit, het leidt ook tot individuele oplossingen voor mensen die verstrikt zijn geraakt in het asiel- en migratiesysteem. Hierin werken we altijd goed samen met vluchtelingengroepen en organisaties in de stad.