De noodopvang corona, die is opgezet tijdens corona en in Amsterdam opvang biedt aan ongeveer 350 mensen, is noodzakelijk en terecht. Deze opvang is gestart omdat het door de crisis waar we in zitten voor dak- en thuisloze mensen nog moeilijker is om een tijdelijke plek te vinden, om overdag ergens naar binnen te kunnen en om de gevaren van besmetting voor henzelf en andere mensen te verlagen. Die redenen zijn er nog steeds. We zitten nog middenin de coronacrisis. En terwijl een paar versoepelingen recent zijn ingegaan, zullen die in de levens van mensen zonder dak boven hun hoofd niet veel uitmaken. 

GroenLinks riep al eerder op tot het niet beëindigen van de opvang. Daarom hebben we ook in de raad van begin april een motie ingediend waarin we de wethouder opriepen om er bij de staatssecretaris op aan te dringen de noodopvang niet te beëindigen zolang de lockdown nog aanhoudt. We moeten niet gaan afbouwen terwijl we nog in een lockdown situatie zitten en de cijfers erger lijken dan ooit. GroenLinks en BIJ1 dienden ook samen in de Tweede Kamer een motie in die opriep om het gesprek met gemeenten te blijven voeren over 

En toch wordt de noodopvang vanaf, op basis van laatste berichten, 18 mei afgebouwd en is die al sinds 1 april niet meer toegankelijk voor nieuwe niet-rechthebbenden. Termen en jargon, net als zelfredzame daklozen, die we eigenlijk zouden moeten vermijden. Onlangs zei iemand in een gesprek het heel treffend: ik ben niet zelfredzaam of dakloos, ik ben simpelweg een betaalbare woning-zoekende. Ook de opvangorganisaties in de stad maken zich zorgen over de steeds groter wordende groep daklozen en vinden dat er meer gedaan moet worden. Ze geven hierbij aan dat er maatwerk nodig is en dat het hen stoort dat daklozen eindeloos ingedeeld worden in categorieën. GroenLinks is op dit moment bezig met een voorstel over meer ruimte voor zelfbeheer en zeggenschap binnen de maatschappelijke opvang. Wil je daarover meedenken, neem dan contact op!

Los de onderliggende problemen op

Dit brengt ons ook bij een groter probleem, dat ook groter is dan Amsterdam. Dat niks met de coronacrisis te maken heeft, maar dat wel zichtbaarder is geworden door deze crisis. Hoewel we in Amsterdam echt hard werken om zoveel mogelijk mensen op te vangen en dit in de afgelopen jaren ook steeds meer is geworden, is het niet genoeg. De maatschappelijke opvang zit bomvol, de extra voorzieningen ook en er zijn niet genoeg sociale of betaalbare huurwoningen om naar uit te stromen vanuit de opvang of de straat. Pijnlijk om te constateren. 

We hebben het Rijk nodig om daklozen te helpen

Het aantal mensen zonder huis of thuis is onder de verschillende kabinetten Rutte meer dan verdubbeld. Deze constatering laat ook zien dat we dit niet alleen kunnen. Daar hebben we het Rijk bij nodig. En niet alleen door incidenteel geld, de zogenaamde Blokhuismiddelen, maar door ander beleid. Beleid dat iets doet aan de verschillende oorzaken van dakloosheid: armoede en schulden, wachtlijsten in de GGZ, een verziekte woningmarkt en ga zo maar door. En als we het over de woningmarkt, dat eigenlijk huisvesting zou moeten heten, hebben, dan gaat dat om het direct afschaffen van de kostendelersnorm (wat inhoudt dat als iemand met een bijstandsuitkering met andere volwassenen gaat samenwonen diegene gekort wordt op de bijstandsuitkering) en de verhuurdersheffing (een heffing die woningcorporaties moeten betalen aan het Rijk over de verhuur van de sociale huurwoningen). 

GroenLinks roept Den Haag op om de noodopvang niet te beëindigen zolang de lockdown aanhoudt en om aan echte oplossingen voor dakloosheid te werken.