Amsterdam zit nog middenin een lockdown en er is nog geen zicht op wanneer we daar uit zullen komen. Toch heeft het Rijk besloten dat de noodopvang voor dak- en thuisloze mensen wel al moet worden afgebouwd, met als gevolg dat er vanaf 1 april geen nieuwe zogenaamde niet-rechthebbenden toegang krijgen. Voor de mensen die nu van de opvang gebruik maken, zal deze per 1 mei eindigen. 

Meer mensen dakloos

Er is wat GroenLinks betreft niks veranderd aan het feit dat het voor verschillende groepen in onze stad nog altijd heel moeilijk is om te overleven. En door de economische gevolgen van de coronacrisis zal het aantal dak- en thuisloze mensen eerder toe dan afnemen. 

Het is door de coronaregels moeilijker om een tijdelijke bank om op te slapen te vinden bij vrienden of familie thuis, het is moeilijker te werken aan asielprocedures of terugkeerprocedures en mensen zullen eerder hun werk of woning verliezen dan er een vinden. 

In de Richtlijn Dak- en Thuisloze Mensen tijdens de coronacrisis van de Rijksoverheid staan wat ons betreft een aantal onduidelijkheden. Zo staat er te lezen dat de opvang voor mensen die normaal geen recht hebben op opvang, zal worden afgebouwd tussen 1 april en 1 mei. Er staat echter ook de volgende zin in:

“De toegang tot de opvang wordt niet-rechthebbenden pas ontzegd als de lockdown ten einde is. Tot die tijd kunnen hulporganisaties wel al starten met het informeren van mensen over het naderende einde van de lockdown en in gesprek gaan over een mogelijk alternatief.”

Die lockdown is nog niet ten einde, maar de opvang wordt wel al gestopt. Hoe kan dat?

Het betekent dat er de komende tijd meer mensen op straat zullen komen te staan, middenin een crisis en terwijl we nog middenin een lockdown zitten.  

Oproep aan het Rijk

GroenLinks vindt dat het Rijk deze opvang niet moet beëindigen zolang de lockdown nog voortduurt. Daarom dienen we samen met BIJ1, SP, PvdA,  DENK en ChristenUnie een motie in waarin we het College oproepen erop aan te dringen bij het Rijk om de noodopvang niet te beëindigen zolang de lockdown nog aanhoudt. We realiseren ons dat het al 1 april is en dat er dus op dit moment al mensen de toegang tot de noodopvang ontzegd zal worden. We hopen dan ook dat deze oproep zo snel mogelijk gedaan kan worden en dat hierin ook contact gezocht wordt  met de andere G4 steden om hierin samen op te trekken. Het is belangrijk dat we in deze moeilijke en onzekere tijden goed zorgen voor de meest kwetsbare mensen in onze stad.