Doel van de vernieuwing blijft het behoud van de volkstuinparken voor de toekomst, met daarin meer te doen voor meer Amsterdammers. Afgelopen jaar ontstonden onder Amsterdamse volkstuinders zorgen over de nieuwe koers van de gemeente. Daarom besloot onze wethouder Marieke van Doorninck om opnieuw met de tuinders in gesprek te gaan om tot een gezamenlijk plan te komen. De nieuwe voorstellen zijn te lezen in deze raadsbrief.

Maximaal 95 cent

Een belangrijke wijziging ten opzichte van het eerdere voorstel van de gemeente is onder meer dat de huurprijs naar maximaal 95 cent per vierkante meter per jaar gaat voor de eigen volkstuin. Voor nutstuinen wordt dit 30 cent. De verhoging wordt, stapsgewijs, over een periode van vijf jaar ingevoerd. De voorgestelde solidariteitsbijdrage, waarbij tuinders elkaar financieel zouden ondersteunen, gaat niet door. 

Toekomst van volkstuinparken

GroenLinks Amsterdam is blij dat gemeente en verenigingen nu samen met een ontwikkelplan komen om de groene parels van onze stad te beschermen. Ruud Grondel, voorzitter van de landelijke organisatie van volkstuinparken AVVN: “Ik ben blij dat er na een valse start nu samen met de tuinders een mooie oplossing is gevonden voor de toekomst van de Amsterdamse volkstuinparken.”

Tuinparken voor de toekomst

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Ik ben verheugd dat we na goede gesprekken met de besturen van de volkstuinverenigingen tot deze afspraken zijn gekomen. We behouden de parken voor de toekomst en de parken gaan actief aan de slag met meer openbare toegankelijkheid, zodat meer Amsterdammers van de prachtige parken kunnen genieten. De wijze waarop de nieuwe plannen tot stand zijn gekomen, zie ik als een nieuwe manier om als gemeente met betrokken Amsterdammers samen te werken aan nieuw beleid.”

Eigen beheer

De verenigingen houden alle grond in eigen beheer. Delen van het park komen dus niet in beheer van de gemeente. De extra inkomsten van de huurverhoging naar 95 cent, worden door de volkstuinverenigingen en de gemeente beheerd en in samenspraak benut voor de volkstuinparken.  

“We willen het mooie groen van de parken bereikbaar houden voor iedereen”, zegt ons raadslid Nienke van Renssen. Zij was het afgelopen jaar veel in contact met tuinders, en bezocht meerdere tuinparken. “Doordat de huurverhoging nu beperkt is, blijft tuinieren voor iedereen mogelijk. We zijn blij dat de openbaar toegankelijke delen van de volkstuinen in beheer zullen blijven van de tuinders.” 

“ Als geen ander kunnen de tuinders het groen met zorg en aandacht en ecologisch beheren. ”

Nienke van Renssen Raadslid

Zorg en aandacht voor het groen

Onderhoud en beheer door Amsterdammers is voor GroenLinks heel belangrijk. Nienke van Renssen: “Als geen ander kunnen de tuinders het groen met zorg en aandacht en ecologisch beheren. Dat is niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit, maar daarvan kun je het resultaat ook bewonderen in alle tuinparken die Amsterdam rijk is. Iedereen is van harte welkom op de parken.” 

Maatwerk per park

De gemeente en de verenigingen zijn het eens dat de invulling van de plannen maatwerk per volkstuinpark moet zijn, omdat elk park uniek is en dat ook moet blijven. Fietsers zijn als gast welkom op de wandelpaden van de volkstuinparken. De mogelijkheid en noodzaak van een doorgaand fietspad in de volkstuinparken in het Westerpark voor de ontwikkeling en bereikbaarheid van Haven-Stad wordt onderzocht. Voor de tuinparken in De Nieuwe Kern (het gebied tussen station Duivendrecht en de A2) gelden aparte afspraken over bereikbaarheid vanwege de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk.

Vervolgstappen

De besturen van de volkstuinverenigingen hebben de uitgangspunten aan hun leden gestuurd. Deze hebben drie weken de tijd om te reageren. Eventuele punten die daaruit komen, worden in overleg tussen gemeente en besturen verder uitgewerkt. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad over de plannen voor de vernieuwing van de Amsterdamse volkstuinparken.