Volkstuinen open voor alle Amsterdammers

Amsterdam heeft vele volkstuinparken die we toegankelijker willen maken zodat meer Amsterdammers van de parken kunnen genieten.

De komende jaren worden volkstuinparken gedeeltelijk openbaar. Volkstuinparken zijn belangrijk voor het groenaanbod in de stad. Daarom krijgen zij met nieuwe huurcontracten voor in ieder geval 10 jaar bestaanszekerheid. Dit staat in de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid, die op 13 mei 2020 door het college van B en W is vrijgegeven voor inspraak.

 

Groene parels

“Volkstuinparken zijn al meer dan 100 jaar van grote waarde voor Amsterdam en met hun ruim 300 hectare zijn ze een belangrijk onderdeel van het groen in de stad”, zegt onze wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid). “Ook leveren de tuinen een grote bijdrage aan de diversiteit aan planten en dieren in de stad. Amsterdam wil die groene parels voor meer mensen bereikbaar maken.”

 

Het hele jaar open

Het streven is om per volkstuinpark circa 20% openbaar gebied te maken, dat het hele jaar door open is. De openbare delen kunnen fiets- en wandelroutes zijn, maar ook stukken groen om te picknicken, sporten en te spelen. Ook de afvoer van afvalwater op de tuinparken wordt aangepakt. De gemeente maakt met elk park afspraken over beheer, veiligheid en toezicht.

 

Huurovereenkomsten

De gemeente Amsterdam verhuurt de grond van de tuinparken aan volkstuinverenigingen en de Bond voor Volkstuinders. De afgelopen jaren heeft er nauwelijks een correctie op de huurprijs plaatsgevonden. De komende jaren worden deze huurovereenkomsten aangepast. Op die manier krijgen tuinparken meer zekerheid voor de langere termijn. Om te voorkomen dat volkstuinen te duur worden voor Amsterdammers met een laag inkomen, maakt de gemeente afspraken met volkstuinverenigingen om tuinders met een laag inkomen tegemoet te komen.