Waarom is GroenLinks jouw partij?  

GroenLinks heeft de meest brede opvatting van solidariteit; solidariteit die strekt over verschillende identiteiten en achtergronden, landsgrenzen en over generaties. 

Hoe ziet jouw ideale stad eruit?

Dat is een stad waar mensen van verschillende achtergronden en uit verschillende wijken zich verbonden voelen met elkaar en met de stad; waar verschillen in inkomen, vermogen, welbevinden en gezondheid klein zijn; die toegankelijk is voor alle inkomensgroepen; waar de economie duurzaam en circulair is en waarde toevoegt aan onze stad; waar er veel groen is en schone lucht. 

Wat kan en moet nog beter in Amsterdam?

Er wordt veel geld verdiend in Amsterdam en aan Amsterdam, maar dat geld wordt voor een groot deel weggesluisd naar anonieme aandeelhouders. We zouden toe moeten naar een economie die bijdraagt aan de belangen van de stad en waar meer Amsterdammers van profiteren. Amsterdammers moeten meer eigenaarschap en zeggenschap hebben over de lokale economie. En die economie moet vanzelfsprekend een duurzame en circulaire economie zijn.

Hoe bereik je jouw idealen het beste?

Door samen met de fractie ervoor te zorgen dat het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ (met plannen zoals Amsterdam Autoluw, Amsterdam Aardgasvrij, meer sociale woningbouw, opvang voor ongedocumenteerden en investeringen in werk en zorg), zo goed mogelijk wordt uitgevoerd door het college en hen daarin kritisch te volgen. En door tegelijkertijd te werken aan nieuwe plannen en voorstellen, samen met de Amsterdammers. 

Wat heb jij aan het eind van je termijn (hopelijk) voor elkaar gekregen?

De uitvoer van het coalitieakkoord. Verder: investeringen in werk en werkgelegenheid voor Amsterdammers, zodat we de economische crisis als gevolg van Covid-19 zo goed mogelijk kunnen opvangen. En hopelijk is ons plan over Community Wealth Building uitgevoerd. Daarin doen we voorstellen voor een meer lokaal verankerde economie, betere werkgelegenheid en meer zeggenschap en eigenaarschap van Amsterdammers over de economie. 

Wie is jouw rolmodel?

Alexandra Ocasio-Cortez, Amerikaans politica in het Huis van Afgevaardigden, is niet perse een rolmodel, maar wel iemand die mij inspireert. Vanwege haar integere, intelligente manier van politiek bedrijven in de keiharde context van de Amerikaanse politiek, haar standvastigheid en haar fearlessness. 

Je zit in de raad sinds 2014. Waar ben je trots op?

Het afschaffen van eigen bijdragen in de zorg, zoals voor voor dagbesteding en ambulante begeleiding, en een ruimhartige opvang voor dak- en thuislozen. In deze periode: voornamelijk de totstandkoming van de coalitie en het coalitieakkoord, zowel wat betreft de inhoud als de uitstraling. 

Wat is leuk om over jou te weten?

Ik kom uit een sociaaldemocratisch ondernemersgezin in Noordoost Friesland, mijn ouders hebben een steenhouwerij, een meer dan honderd jaar oud bedrijf. Zij hebben hun hele leven heel hard gewerkt en hele mooie producten gemaakt. Daar ben ik erg trots op. 

Verder werk ik aan Tilburg University, geef ik les in Sociologie (onder meer over sociale bewegingen) en doe ik onderzoek naar de legitimiteit van sociaal beleid, het basisinkomen, de verzorgingsstaat en solidariteit.