Dorrit de Jong: “Ik ben vereerd en blij dat ik voor deze functie word voorgedragen. Ik werk nu tien jaar in het sociaal domein vanuit verschillende rollen. Nu heb ik de kans om dat als bestuurder te gaan doen in een erg mooie stad. Dat voelt natuurlijk dubbel, omdat het betekent dat ik moet stoppen met mijn werk als raadslid. Want ik ga mijn collega’s van de fractie en de raad, en alle GroenLinks-leden en bewoners ontzettend missen.” 

Fractievoorzitter Femke Roosma: “We zijn erg blij voor Dorrit dat zij haar kennis en kunde in kan zetten als wethouder in Zwolle. We zullen haar uiteraard erg gaan missen. Met haar werk als raadslid op de portefeuilles wonen en maatschappelijke opvang heeft ze veel bijgedragen aan Amsterdam en als collega is ze van grote waarde voor de fractie. We feliciteren Zwolle met haar komst, en natuurlijk wensen we Dorrit heel veel succes in haar nieuwe functie! ” 

Als wethouder Sociaal Domein en Financiën zal Dorrit zich in Zwolle bezighouden met de reeds ingezette hervorming van de zorg, het inkomensbeleid en het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis. GroenLinks Zwolle zocht op korte termijn een nieuwe bestuurder, omdat een van de twee huidige GroenLinks-wethouders burgemeester wordt in Stadskanaal.

Corona-opvang

Dorrit is sinds 2014 actief in de Amsterdamse politiek, eerst in stadsdeel West, nu in de gemeenteraad. In de huidige fractie is ze namens GroenLinks woordvoerder Wonen & Bouwen, Maatschappelijke opvang, MBO & Sport. Ze heeft er onder andere voor gezorgd dat Amsterdam is begonnen met het overnemen van schulden bij jongeren, dat daklozen gemakkelijker een briefadres kunnen krijgen en dat er 100 extra plekken in de winteropvang komen. Op haar initiatief werd recent een raadsbrede motie aangenomen die pleitte voor corona-opvang voor alle daklozen. 

Op haar portefeuille Wonen & Bouwen zette ze zich onder meer in voor een goede balans in buurten en tegen de stijgende huren in onze stad, door onder meer te strijden tegen illegale vakantieverhuur en het opkopen van woningen door beleggers.

Zorg en sport

Samen met GroenLinks-collega Lene Grooten en ervaringsdeskundigen schreef Dorrit een voorstel over woongroepen voor mensen met een zorgvraag, dat breed door de raad werd gesteund. Op haar portefeuille Sport diende ze samen met onder andere raadslid Simion Blom een raadsbreed aangenomen voorstel in om racisme in de sport aan te pakken, en maakte ze met collega Nienke van Renssen een initiatiefvoorstel over een toegankelijke openbare ruimte die uitnodigt tot sport en bewegen.
 
Ook was Dorrit altijd veel in de stad te vinden. Zo organiseerde ze een goedbezochte discussieavond over de documentaire
Terug naar de Akbarstraat sprak ze met veel betrokkenen bij de maatschappelijke opvang, en ging ze op veel plekken in gesprek met bewoners over de problemen op de woningmarkt. Toen de coronacrisis begon organiseerde ze Zoom-sessies met mbo-studenten en -docenten.

Dorrit is - naast haar raadslidmaatschap - ook zes jaar werkzaam bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Ze was daar als beleidsmedewerker verantwoordelijke voor verschillende sociale portefeuilles en is nu politiek secretaris. Na de partij in deze periode te hebben zien groeien, kiest ze nu voor een volledige functie in de lokale politiek.