Racistische spreekkoren in het stadion of op het speelveld, een ‘onschuldig grapje’ dat hard aankomt, minder kansen voor mensen met een biculturele achtergrond om trainer of coach te worden en sportclubs die slechts een klein deel van de Amsterdammers representeren: racisme en discriminatie komen op alle niveaus voor in de sport. Steeds meer (top)sporters spreken zich hierover uit in de media. Nu is het tijd dat de gemeente Amsterdam hier extra op inzet, aldus acht Amsterdamse politieke partijen in het initiatiefvoorstel ‘Zet racisme en discriminatie overboord met het Amsterdams sportakkoord’.

Initiatiefnemer Dorrit de Jong, woordvoerder sport GroenLinks Amsterdam: “Sport is wat Amsterdammers samenbrengt en verbindt. Op het sportveld is geen ruimte voor racisme en discriminatie. We zijn blij dat gemeente Amsterdam de dringende oproep van de gemeenteraad ter harte neemt.”

KNVB steunt de plannen

De initiatiefnemers vragen bovendien de gemeente zich aan te sluiten bij de landelijke campagne van de KNVB tegen discriminatie en racisme. Met de campagne ‘Ons voetbal is van iedereen’ is de KNVB recent de strijd aangegaan tegen racisme en discriminatie in het voetbal, met maar liefst 1,2 miljoen leden de grootste sport van Nederland. De KNVB is daarom een zeer belangrijke partner voor de gemeente in de strijd tegen racisme en discriminatie in de sport.  

Houssin Bezzai, programmamanager aanvalsplan racisme en discriminatie, KNVB:

“De KNVB ondersteunt dit sterke initiatief om racisme en discriminatie overboord te zetten binnen de Amsterdamse sportwereld. Het voetbal in Amsterdam verbindt talloze mensen met allerlei diverse achtergronden. Dat moeten we koesteren en niet laten verpesten. De voetbalwereld, KNVB en Rijksoverheid zijn met het gezamenlijke aanvalsplan ‘Ons voetbal is van iedereen’ aan de slag gegaan om samen nog beter racisme en discriminatie te kunnen bestrijden. We zetten ons in voor meer bewustwording, om daders beter te kunnen opsporen en daar waar nodig strenger te straffen. Clubs, trainers, spelers en officials zullen beter worden geholpen en ondersteund, zodat we gezamenlijk een front tegen racisme en discriminatie vormen. Een goede samenwerking met politiek en overheid is daarbij cruciaal, omdat het een breder maatschappelijk thema betreft. Als wij als een team goed samenspelen, dan lukt het om racisme en discriminatie buitenspel te zetten.”

Racisme en discriminatie aanpakken

Het tegengaan van racisme en discriminatie in de sport is een proces van lange adem waarbij vele maatregelen moeten helpen om vooroordelen, stereotyperingen en discriminerend gedrag tegen te gaan. De Amsterdamse partijen doen daarom tien voorstellen om het Amsterdamse antidiscriminatiebeleid aan te scherpen en te zorgen voor een veilig sportklimaat voor iedereen.  

De partijen pleiten onder meer voor betere voorlichting en bewustwording over vooroordelen, en meer diversiteit onder bestuursleden, trainers, en coaches, en het betrekken van ervaringsdeskundigen. Ook moeten clubs gestimuleerd worden racisme en discriminatie onder supporters aan te pakken. “We gaan een duidelijke norm stellen”, zegt Simion Blom (woordvoerder diversiteit en antidiscriminatiebeleid GroenLinks). “Racisme accepteren we niet. Iedereen moet zich sportief kunnen ontwikkelen. Sport is om te verbroederen, niet om uit te sluiten.”

Amsterdams sportakkoord

Wethouder Simone Kukenheim heeft aangegeven dat na het aannemen van dit initiatiefvoorstel alle acties worden verwerkt bij de uitvoering van het Amsterdams sportakkoord. Dat richt zich op een beter en inclusiever sportklimaat, en is in september ondertekend.