Waarom is GroenLinks jouw partij?

Omdat ik geloof in de drie kernwaarden van GroenLinks: groen, sociaal en vrijheid. Dat zijn ook de drie belangrijkste doelen die ik nastreef: een solidaire samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en de kans heeft om te groeien. Verder moet de stad veel sneller verduurzamen, wat hand in hand moet gaan met sociaal beleid.

Hoe ziet jouw ideale stad eruit?

Een stad waar mensen vrij zijn, door elkaar wonen en elkaar ontmoeten. Een stad die prettig is om te leven, met veel groen en rust, maar waar ook altijd wat te doen is en vernieuwing plaatsvindt. Een stad die kansen biedt en zorgt dat je in aanraking komt met dingen die je nog niet kende en daardoor leert kennen.

Wat kan en moet nog beter in Amsterdam?

De ongelijkheid moet beter bestreden worden, op veel gebieden. Denk aan de grote verschillen die je ziet tussen bewoners van binnen en buiten de ring, zoals inkomensongelijkheid, kansenongelijkheid, ongelijkheid in de zorg, ruimtelijke ongelijkheid.
Wonen moet weer betaalbaar worden, vooral voor mensen met een laag inkomen en met een middeninkomen. En ik vind dat mensen die (tijdelijk) geen woning hebben, beter geholpen moeten om hun leven op de rit te houden of te krijgen. Daarnaast moet de openbare ruimte meer uitnodigen tot sport en bewegen, want dat is gezond.

Je zit sinds 2018 in de raad. Waar ben je trots op?

Ik ben trots op ons team, onze wethouders en onze afdeling waarbij iedereen zich elke dag zo hard inzet voor een socialere en groenere stad. Een concreet politiek resultaat waar ik trots op ben is dat mijn initiatiefvoorstel is aangenomen waardoor Amsterdam in 2021 makkelijker briefadressen gaat geven aan mensen die dakloos zijn. Verder is Amsterdam gestart met het overnemen van schulden bij jongeren dankzij mijn motie hierover in 2018. En met de Huisvestingsverordening 2020 hebben we belangrijke regelgeving ingevoerd om wonen betaalbaarder te maken. Dat vertaalt zich misschien niet heel snel in concreet resultaat met betaalbare woningen, maar er zijn wel wissels omgezet waardoor we de alsmaar toenemende vakantieverhuur, bed & breakfasts en kamerverhuur een halt toe hebben geroepen.

Wat is leuk om over jou te weten?

Ik houd erg van wielrennen en hardlopen, en zo al het mooie groen in en om de stad te ontdekken.