Ik spreek mede namens mijn collega-raadslid Lene Grooten, die in verband met de coronaregels helaas niet aanwezig kan zijn in de raad. Samen met haar, onze fractiemedewerker Marijn van der List en vele ervaringsdeskundigen heb ik dit voorstel geschreven, dat past in de reeks Zeggenschap in de zorg van GroenLinks, dat Lene Grooten heeft geïnitieerd.

Het voorstel dat nu voorligt, gaat over het mogelijk maken van woongroepen in zelfbeheer voor mensen met een zorgvraag.
Als je afhankelijk bent van zorg, dan heeft dat enorm veel impact op je leven. Je moet veel regelen, je bent vaak afhankelijk van instanties of van familie. En eenzaamheid ligt op de loer. Daarom wil GroenLinks kleinschalige woonvormen stimuleren. Het gaat daarbij om woongroepen voor mensen met een vergelijkbare zorgvraag, waar zij zelfstandig met gedeelde voorzieningen samen kunnen wonen. Want hoe je woont en met wie je woont kan je wereld verruimen en je gelukkiger maken, omdat je niet de enige bent.

“ Met dit voorstel brengen we wonen en zorg dichter bij elkaar, en dit kan voor mensen met een zorgvraag, en hun families, levensveranderend zijn ”

Je kunt letterlijk zorg delen, professionele zorg maar ook de zorg die families geven. Familieleden van mensen met een zorgvraag, kunnen de taken verdelen en elkaar steunen. Zoals een van de ervaringsdeskundigen zei: “De samenwerking en saamhorigheid helpt de familie het langer vol te houden”, dus ook voor hen is de vorming van meer woongroepen belangrijk.

En in deze kleinschalige woongroepen, kunnen bewoners ook figuurlijk zorgen delen, omdat je met elkaar woont en ervaringen deelt. Voor GroenLinks is het belangrijk dat iedereen zeggenschap heeft over zijn of haar leven, en daarom zit dat ook heel stevig in het voorstel. Dit voorstel lijkt misschien klein. Maar hiermee brengen we wonen en zorg dichter bij elkaar, en dit kan voor mensen met een zorgvraag, en hun families, levensveranderend zijn. En daarom, voorzitter, hopen wij op steun van alle collega’s in de raad.

Dorrit en Lene willen alle ervaringsdeskundigen, familieleden, belangenverenigingen en medewerkers in de zorg hartelijk bedanken voor de samenwerking bij de totstandkoming van dit voorstel.