Dat doet de gemeenteraad via de Hemelwaterverordening. Hierin wordt geregeld dat, bij nieuwbouw en ingrijpende verbouwingen, regenwater op het terrein van het gebouw zelf moet worden opgevangen. Het water kan zo op een later moment in het riool geloosd worden, of gebruikt worden voor een ander doel zoals het aanvullen van het grondwater.

In de conceptverordening zat nog een mogelijkheid om in sommige gevallen lagere normen toe te staan. Wij vinden het onwenselijk dat die mogelijkheid bestaat. Daarom willen wij die mogelijkheid eruit. Het college moet nu aan slag om te onderzoeken welke gebieden in de stad gevoeliger zijn voor overlast door extreme buien om daar de normen te verhogen. 

Ons raadslid Nienke van Renssen is blij met de duidelijkheid die de nieuwe regels geven: “De afgelopen jaren hebben we meermaals te maken gehad met overstroomde straten en te hoge grondwaterstanden. We moeten onze stad nog beter bestendig maken voor klimaatverandering, groene straten en daken zijn een noodzaak. De verplichting voor nieuwbouw en voor verbouwingen om nu te zorgen dat zij regenwater zelf gaan opvangen, is een hele mooie stap!