In het vandaag door het college gepresenteerde Afwegingskader worden wijzigingen voorgesteld om de grondwaterstanden leidend te maken in de keuze om wel of geen vergunning toe te staan voor kelders. Gedetailleerd onderzoek van de gemeente heeft voor alle gebieden in de stad specifieke omstandigheden opgeleverd.8

GroenLinks-raadslid Nienke van Renssen (woordvoerder Ruimtelijke Ordening) pleit al sinds haar aantreden in 2018 voor nader onderzoek naar de gevolgen van onderkeldering. Ze is daarom blij met deze belangrijke stap. Van Renssen: “Er is steeds meer droogte in de stad en in andere tijden van het jaar steeds meer wateroverlast. Voor een klimaatbestendige stad moeten we het grondwater beschermen.”

Doordat een kelder als een soort badkuip in de grond ligt en daarmee het grondwater wegdrukt naar naastgelegen woningen of nog verder, kunnen er problemen ontstaan in periodes dat grondwater te hoog of te laag staat. Funderingen van woningen kunnen beschadigen bij een te lage grondwaterstand of huizen kunnen juist onderlopen met water. 

 

“ Er is steeds meer droogte in de stad en in andere tijden van het jaar steeds meer wateroverlast. Voor een klimaatbestendige stad moeten we het grondwater beschermen. ”

Nienke van Renssen Raadslid

Groot bestemmingsplan

Om het grondwater in de stad te beschermen komt er een zogenaamd ‘paraplu’ bestemmingsplan dat voor elk gebied in de stad bepaalt of er kelders kunnen komen en zo ja, onder welke voorwaarden. Dit zorgt voor een stad die beter beschermd is tegen sterk schommelende grondwaterstanden. Iets wat door klimaatverandering een steeds groter probleem is in Amsterdam.

GroenLinks strijdt dus al langer voor betere regels om de bouwwoede in de stad onder controle te krijgen. Van Renssen diende twee jaar geleden een motie in die raadsbreed werd gesteund. “We hebben verzocht om dit stedelijk afwegingskader, dat kan worden gebruikt bij aanvragen voor een vergunning voor een kelder. Daar is nu een begin mee gemaakt. Om duidelijkheid te scheppen is het van belang om dit nu ook zo snel mogelijk toe te passen. Het college geeft aan te overwegen om dit als beleidsregel op te nemen. Dat kan al voor kelders die niet in het bestemmingsplan passen. Wat GroenLinks betreft doen we dat zo snel mogelijk, om duidelijkheid te geven aan de bewoners en de markt en om het grondwater te beschermen,” aldus Van Renssen.