GroenLinks Amsterdam wil dat er nieuwe maatregelen worden genomen om onderkeldering tegen te gaan. Hiermee moet het risico op wateroverlast en schade aan funderingen worden tegengegaan.

In delen van Amsterdam krijgen huizen extra verdiepingen, een uitbouw in de tuin of een souterrain. Hierdoor worden huizen wel groter, maar tuinen ook kleiner. De leefbaarheid van de stad staat hierdoor onder druk.
Zo zijn de toch al schaarse binnentuinen belangrijk om bij grote regenbuien water vertraagd af te kunnen voeren. Zonder die binnentuinen zouden woningen sneller onder water staan en riolen kunnen overstromen. Binnentuinen zijn met parken de longen van de buurt. Ze zorgen voor verkoeling, en kunnen als de stad in de zomer erg opwarmt hittestress voorkomen.

Toenmalig wethouder Van der Burg (VVD) schreef in mei 2018 dat hij vond dat het aanbouwen, bijbouwen en uitbouwen vooral moesten worden tegengegaan door ‘voorlichting’ en ‘gedragsbeïnvloeding’. Dit heeft tot nu toe weinig opgeleverd.

De huidige GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck kondigde onlangs daarom verdergaande regels aan. Zo zal er vaker een vergunning nodig zijn voordat er aan een uitbouw of onderkeldering begonnen kan worden.

Wateroverlast

De noodzaak om onderkeldering tegen te gaan bleek afgelopen vrijdag, toen Waternet en Ingenieursbureau Amsterdam met een onderzoeksrapport kwamen. Ze onderzochten hoe onderkeldering van huizen zorgt voor wateroverlast. GroenLinks-raadslid Nienke van Renssen had het college in mei vorig jaar om dit onderzoek gevraagd. Uit het rapport blijkt nu dat er al groot risico op wateroverlast kan ontstaan als de helft van de huizen in een blok onderkelderd wordt.

De onderzoekers stellen een aantal maatregelen voor, bijvoorbeeld om kelders voortaan grondwaterneutraal te bouwen. Ook moet er worden gekeken hoe de kelders die nu gebouwd zijn voor wateroverlast zorgen, om te voorkomen dat bij andere huizen hetzelfde gebeurt.

Vandaag sprak de gemeenteraad over de uitkomsten van het onderzoek. Wethouder Van Doorninck zei toe ook met nieuw beleid te komen over onderkeldering. Tot die tijd kan er wat GroenLinks betreft geen risico worden genomen op extra wateroverlast. Raadslid Jasper Groen vroeg het college vandaag naar de mogelijkheden om de uitgifte van nieuwe vergunningen te bevriezen. De wethouder begrijpt de zorgen en gaat onderzoeken wat er kan.