Afgelopen week heeft de gemeenteraad een Afwegingskader aangenomen waarin grondwaterstanden leidend zijn in de keuze om wel of geen vergunning toe te staan voor kelders. Er komen - afhankelijk van het gebied en de stand van het grondwater in dat gebied – voorwaarden voor de grondwaterneutrale aanleg van kelders.

GroenLinks-raadslid Nienke van Renssen (woordvoerder Ruimtelijke Ordening) pleit al sinds haar aantreden in 2018 voor dit beleid. Van Renssen: “Er is steeds meer droogte in de stad en in andere tijden van het jaar steeds meer wateroverlast. Voor een klimaatbestendige stad moeten we het grondwater beschermen.”

Doordat een kelder als een soort badkuip in de grond ligt en daarmee het grondwater wegdrukt naar naastgelegen woningen of nog verder, kunnen er problemen ontstaan in periodes dat grondwater te hoog of te laag staat. Funderingen van woningen kunnen beschadigen bij een te lage grondwaterstand of huizen kunnen juist onderlopen met water. 

Veel verbeteringen

Om het grondwater in de stad te beschermen komt er een zogenaamd ‘paraplu’-bestemmingsplan dat voor elk gebied in de stad bepaalt of er kelders kunnen komen en zo ja, onder welke voorwaarden. Dit zorgt voor een stad die beter beschermd is tegen sterk schommelende grondwaterstanden. Iets wat door klimaatverandering een steeds groter probleem is in Amsterdam.

Ook een aantal voorstellen van Nienke van Renssen om het plan van het college nog beter te maken zijn aangenomen tijdens de raadsvergadering. Zo moeten eigenaren die een kelder willen bouwen dit beter en eerder laten weten aan  omwonenden, wordt het toezicht op de naleving van de nieuwe regels aangescherpt en wordt er onderzocht of bouwers verplicht kunnen worden om de impact op de klimaatbestendigheid van het gebied te compenseren (zoals bijvoorbeeld door het aanleggen van groene daken of minder verharding in de tuin). GroenLinks strijdt dus al langer voor betere regels om de bouwwoede in de stad onder controle te krijgen en dit Afwegingskader voor onderkeldering is daarin een belangrijke mijlpaal.